Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 3.093 văn bản: Y tế-Sức khỏe
3081

Quyết định 5349/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử

Ban hành: 12/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2019
3082

Quyết định 5135/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế "Quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần"

Ban hành: 30/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
3083

Quyết định 4815/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam"

Ban hành: 15/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2019
3084

Chỉ thị 12/CT-BYT của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2019
3085

Thông tư 11/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Ban hành: 17/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2019
3086

Quyết định 4404/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 14

Ban hành: 16/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2016
3087

Quyết định 4177/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 03/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
3088

Quyết định 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp vắc xin từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 17/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
3089

Quyết định 2671/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 80 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 31

Ban hành: 17/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
3090

Quyết định 239/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 30 vắc xin, sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 31

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
3091

Thông tư liên tịch 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khám giám định thương tật đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh

Ban hành: 25/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2014
3092

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế

Ban hành: 09/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2014
3093

Quyết định 814/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 10)

Ban hành: 10/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
Vui lòng đợi