Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 3.279 văn bản: Y tế-Sức khỏe
3081

Thông tư 03/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

Ban hành: 21/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2016
3082

Thông tư 02/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung Điều 9 Thông tư 14/2012/TT-BYT ngày 31/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm" và hướng dẫn triển khai áp dụng

Ban hành: 12/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2016
3083

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Ban hành: 02/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2015
3084

Quyết định 2111/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Quốc gia về Cảnh giác Dược

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
3085

Chỉ thị 01/CT-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường an toàn tiêm chủng và giám sát các phản ứng sau tiêm chủng

Ban hành: 18/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2013
3086

Thông tư 02/2013/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnh lao

Ban hành: 15/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2013
3087

Thông tư 33/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dược liệu có độc tính sử dụng làm thuốc tại Việt Nam

Ban hành: 28/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2013
3088

Quyết định 329/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước (Thuốc chứa hoạt chất kháng vi rút, đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 137

Ban hành: 20/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2013
3089

Quyết định 328/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (Thuốc nghiên cứu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 137

Ban hành: 20/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2013
3090

Quyết định 323/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 32 thuốc từ dược liệu sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 137

Ban hành: 20/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2013
3091

Quyết định 4506/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc áp dụng tạm thời quy định về công bố tiêu chuẩn đối với thuốc lá và kiểm tra nhà nước đối với thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2012
3092

Quyết định 4381/QÐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bảng điểm kiểm tra bệnh viện năm 2012

Ban hành: 08/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2012
3093

Quyết định 245/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 19 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất, dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79

Ban hành: 10/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2012
3094

Quyết định 244/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 27 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư - số đăng ký có hiệu lực 01 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 79

Ban hành: 10/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2012
3095

Quyết định 3385/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục Vali thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu, thuốc thiết yếu và trang thiết bị thiết yếu trang bị cho một kíp cấp cứu ngoại viện trên xe ô tô cứu thương

Ban hành: 18/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2012
3096

Quyết định 219/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký của thuốc do phản ứng có hại

Ban hành: 10/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2012
3097

Quyết định 217/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký thuốc

Ban hành: 07/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2012
3098

Quyết định 1228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015

Ban hành: 07/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2012
3099

Quyết định 2827/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu báo cáo công tác giám định y khoa và Hướng dẫn thực hiện

Ban hành: 14/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
3100

Quyết định 2204/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành quy định tạm thời giới hạn nhiễm chéo Bis(2-ethylhexyl)phthalate trong thực phẩm

Ban hành: 29/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2012
Vui lòng đợi