Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.065 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Quyết định 264/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Quyết định 1418/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về
03

Công văn 1453/BYT-DP của Bộ Y tế về việc chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
04

Công văn 1452/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
05

Kế hoạch 360/KH-BYT của Bộ Y tế về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2023

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe Tải về
06

Công văn 1339/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Công văn 1342/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
08

Công văn 265/DP-TC của Cục Y tế dự phòng về việc triển khai Nghị định 104/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
09

Công văn 266/DP-TC của Cục Y tế dự phòng về việc triển khai Nghị định 103/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10

Kế hoạch 36/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
11

Công văn 1337/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
12

Công văn 1341/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Công văn 1340/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
14

Công văn 1331/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
15

Công văn 1338/BYT-VPB1 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
16

Công văn 661/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường phòng, chống cúm gia cầm lây sang người

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
17

Quyết định 496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành tiêu chí phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở y tế điều trị tuyến tỉnh và hoạt động khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
18

Kế hoạch 1388/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Quảng Nam năm 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
19

Công văn 1390/UBND-VXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
20

Quyết định 1342/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về