Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 9.676 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Công văn 3534/SGTVT-VP của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc cấp mã số xác nhận bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển bằng xe taxi trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
02

Công điện 1052/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và phương án tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được Quốc hội Quyết nghị tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
03

Quyết định 3616/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án"Tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực cho các bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 nặng"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
04

Công văn 2434/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
05

Quyết định 1611/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kết thúc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với xã Song Mai, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
06

Công văn 9332/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
07

Công văn 2412/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều động, phối hợp phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
08

Công văn 2511/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
09

Công văn 1949/STTTT-BCXBTT của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
10

Công văn 899/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc ghi giá trị CT trên phiếu trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
11

Công văn 2522/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kiểm soát di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
12

Công văn 5069/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
13

Công văn 2419/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa và công tác phòng chống dịch trong lưu thông phân phối khi thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thương mại-Quảng cáo;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
14

Công văn 6075/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc thông báo Danh sách các đơn vị sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
15

Quyết định 3746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Giao giường bệnh cách ly điều trị người bệnh COVID-19, người bệnh nghi ngờ COVID-19 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (Giai đoạn 3)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
16

Công văn 585-CV/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị 17/CT-UBND

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
17

Thông báo 4371/TB-SLĐTBXH của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cơ quan Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
18

Kế hoạch 158/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Thành phố Cần Thơ năm 2021-2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
19

Công văn 5008/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc lập danh sách thân nhân của người làm việc tại các cơ sở y tế, ngành y tế tham gia tuyến đầu chống dịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
20

Công văn 4987/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý với người nhiễm vi rút SARS-CoV-2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
Vui lòng đợi