Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 7.997 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Quyết định 534/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
02

Thông tư 02/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 25/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
03

Quyết định 457/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 22/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2021
04

Công văn 491/BYT-TT-KT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông y tế năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
05

Kế hoạch 11/KH-SNN&PTNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long về việc hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp năm 2021 tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
06

Công văn 255/SYT-NVYD của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc tăng cường giám sát, theo dõi y tế đối với các trường hợp kết thúc cách ly y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
07

Quyết định 403/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
08

Công văn 183/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế theo Quyết định 72/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
09

Công văn 425/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
10

Công văn 418/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống rét cho người bệnh và người nhà người bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
11

Công văn 147/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
12

Quyết định 371/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Y tế-Sức khỏe;Chính sách Tải về
Ban hành: 19/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
13

Quyết định 109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Kế hoạch Phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
14

Công văn 449/BGTVT-TTCNTT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện phần mềm An toàn Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2021
15

Thông báo 61/TB-KCB của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
16

Công văn 150/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
17

Quyết định 10/QĐ-KCB của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc hướng dẫn triển khai thí điểm hoạt động tư vấn về tăng huyết áp và đái tháo đường áp dụng trong Dự án “Ngày đầu tiên”

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
18

Công văn 193/UBND-KGVXNV của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
19

Công văn 162/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 15/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
20

Công điện 38/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 14/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2021
Vui lòng đợi