Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 8.772 văn bản: Y tế-Sức khỏe
41

Công văn 2696/UBND-DL1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tạm dừng hoạt động tham quan, du lịch để phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
42

Công văn 2687/UBND-DL1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
43

Công văn 73/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
44

Báo cáo nhanh 593/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 22/4/2021

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
45

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
46

Công văn 2650/UBND-VX1 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
47

Quyết định 2244/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
48

Công văn 1278/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tạm nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
49

Công điện 04/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
50

Công văn 2948/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Bộ Y tế về mua, sử dụng vắc xin phòng Covid-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
51

Công văn 2958/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đơn giản hóa nội dung khai báo y tế đối với hành khách đi tàu bay

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2021
52

Công văn 436/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc điều tra dịch tễ học và truy vết các ca bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
53

Công văn 358/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh COVID-19

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
54

Công văn 438/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc thực hiện cách ly y tế tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương từ 8h00 ngày 05/5/2021

Ban hành: 05/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
55

Quyết định 2125/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Bộ Y tế năm 2021

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
56

Công điện 589/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc điều tra, xử lý đối với trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
57

Kế hoạch 114/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
58

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
59

Công văn 1150/UBND-VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
60

Công văn 1269/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 04/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2021
Vui lòng đợi