Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 9.676 văn bản: Y tế-Sức khỏe
41

Công văn 2382/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kích hoạt khu cách ly tập trung trên địa bàn Hà Nội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
42

Công văn 11464/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc phối hợp, tổ chức cách ly tập trung người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
43

Quyết định 1961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
44

Báo cáo 1106/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 và kết quả các biện pháp triển khai về công tác phòng, chống dịch (tính đến 17h00 ngày 24/7/2021)

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
45

Quyết định 3597/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định 412/QĐ-BYT ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
46

Công văn 266/SYT-TCCB của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo sẵn sàng nhân lực đáp ứng mọi tình huống trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
47

Quyết định 3338/QĐ-SYT của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế Hà Nội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
48

Công văn 269/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
49

Công văn 271/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng ho, sốt chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
50

Công văn 7770/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 đối với người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
51

Công văn 2402/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở xã hội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
52

Quyết định 3588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
53

Công văn 1617/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
54

Báo cáo 1107/BC-BYT của Bộ Y tế về tình hình dịch COVID-19 và kết quả các biện pháp triển khai về công tác phòng, chống dịch (tính đến 17h00 ngày 25/7/2021)

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
55

Kế hoạch 11436/KH-SYT của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Công điện 16/CĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
56

Kế hoạch 11435/KH-SYT của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo công tác y tế trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 25/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
57

Công văn 263/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác rà soát, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp dương tính SARS-CoV-2

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
58

Công văn 2383/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
59

Công văn 11393/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc phối hợp tổ chức xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho người nghiện trước khi nhận vào Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
60

Công văn 1608/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường quản lý người từ Thành phố Hà Nội và các vùng có dịch về tỉnh

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
Vui lòng đợi