Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 13.101 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Quyết định 197/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 147 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 183

02

Quyết định 1526/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn giám sát nhiễm khuẩn vết mổ

03

Quyết định 196/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc trong nước sản xuất gia công để xuất khẩu, không lưu hành tại Việt Nam - Đợt 183

04

Quyết định 198/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 135 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 183

05

Kế hoạch 386/KH-BYT của Bộ Y tế về Năm An toàn giao thông năm 2023

06

Quyết định 278/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023

07

Công văn 749/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết

08

Công văn 1512/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023

09
10

Công văn 751/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc

11
12

Quyết định 1453/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030

13

Quyết định 1465/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

14

Quyết định 172/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 29 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 46

15

Quyết định 264/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15

16

Kế hoạch 58/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc giám sát và phòng, chống dịch cúm A (H5N1, H7N9) trên người tại Thành phố Cần Thơ năm 2023

17

Công văn 163/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 80/2023/QH15 của Quốc hội

18
19

Công văn 1453/BYT-DP của Bộ Y tế về việc chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết

20

Công văn 1452/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc