Văn bản Luật Y tế-Sức khỏe

Có tất cả 8.772 văn bản: Y tế-Sức khỏe
01

Công văn 3828/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phân luồng người bệnh đi khám, chữa bệnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện K

Ban hành: 08/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
02

Thông báo 98/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 08/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
03

Công văn 3795/BYT-AIDS của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2021

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
04

Quyết định 2263/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rút SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
05

Quyết định 2254/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
06

Công điện 615/CĐ-BYT của Bộ Y tế về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
07

Công văn 3824/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phân luồng người bệnh đi khám, chữa bệnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện K cơ sở 3

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
08

Công văn 1988/BNV-TGCP của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
09

Công văn 3805/BYT-DP của Bộ Y tế về việc củng cố năng lực, đảm bảo chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
10

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
11

Báo cáo 617/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 05/5/2021

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
12

Công văn 3796/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
13

Báo cáo nhanh 609/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 06/5/2021

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
14

Công văn 1431/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
15

Công văn 3823/BYT-DP của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
16

Công văn 454/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 trong bệnh viện, cơ sở y tế

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
17

Quyết định 2311/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện K cơ sở 3

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
18

Công văn 367/DP-DT của Cục Y tế dự phòng về việc rà soát, cách ly người về từ khu vực có dịch

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
19

Báo cáo 618/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 07/5/2021

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
20

Thông báo 273/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2021
Vui lòng đợi