Văn bản Hợp nhất về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 72 văn bản: Xuất nhập khẩu
21

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
22

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Xác thực: 25/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2019
23

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Hải quan

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
24

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 06/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
25

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Xác thực: 31/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2018
26

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Xác thực: 11/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2018
27

Văn bản hợp nhất 2950/VBHN-BVHTTDL năm 2018 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Xác thực: 06/07/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2018
28

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 13/06/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
29

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc nhập khẩu, tái nhập khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Xác thực: 25/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
30

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Xác thực: 10/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
31

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu than

Xác thực: 23/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
32

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản

Xác thực: 17/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
33

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Xác thực: 17/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2018
34

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu

Xác thực: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
35

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xác thực: 19/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
36

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ ngồi trở lên

Xác thực: 14/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
37

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Xác thực: 28/08/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
38

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Xác thực: 11/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
39

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa

Xác thực: 12/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
40

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2016 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Xác thực: 30/08/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
Vui lòng đợi