Văn bản Hợp nhất về Xuất nhập khẩu

Có tất cả 72 văn bản: Xuất nhập khẩu
41

Văn bản hợp nhất 2641/VBHN-BVHTTDL năm 2016 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Xác thực: 08/07/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
42

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2016 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Xác thực: 24/05/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
43

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xác thực: 13/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
44

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Campuchia vào Việt Nam

Xác thực: 08/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
45

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xác thực: 20/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
46

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Xác thực: 26/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
47

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc nhập khẩu tàu cá

Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
48

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Quyết định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
49

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2015 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu

Xác thực: 02/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
50

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Hải quan

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
51

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Xác thực: 11/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
52

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước

Xác thực: 04/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
53

Văn bản hợp nhất 50/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 12/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
54

Văn bản hợp nhất 49/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Xác thực: 12/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
55

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

Xác thực: 09/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
56

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006

Xác thực: 09/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
57

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, nguy hiểm

Xác thực: 25/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
58

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
59

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
60

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
Vui lòng đợi