Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.202 văn bản: Xuất nhập khẩu
2261

Công văn 9597/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai hải quan, can thiệp đột xuất, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát

Ban hành: 15/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
2262

Công văn 9584/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Polypropylene và Copolyme Propylene

Ban hành: 15/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2015
2263

Công văn 9537/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng Modul LED

Ban hành: 14/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2015
2264

Chỉ thị 16/CT-BCT của Bộ Công Thương về một số giải pháp tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu trong 3 tháng cuối năm 2015

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
2265

Công văn 9375/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công biếu tặng

Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
2266

Thông báo 8308/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất thẩm thấu tăng độ nhuộm trên vải

Ban hành: 11/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
2267

Thông báo 8061/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nước trái cây Capri Sonne

Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
2268

Thông báo 8037/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vật liệu dùng sản xuất keo dán gỗ, có nguồn gốc từ dầu mỏ

Ban hành: 03/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
2269

Thông báo 8024/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Xơ polyester chưa thải thô, chưa chải kỹ

Ban hành: 03/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2015
2270

Thông báo 8026/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cần đóng cửa chớp tự động của máy hút gió công nghiệp bằng thép

Ban hành: 03/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2015
2271

Thông báo 7945/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Máy ngắt mạch điện cao thế chân không tự động cắt

Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
2272

Thông báo 7948/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoạt động bề mặt (Transcutol CG) - Nguyên phụ liệu sản xuất mỹ phẩm

Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
2273

Thông báo 7951/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoạt động bề mặt (Salacos 99) - Nguyên phụ liệu sản xuất mỹ phẩm

Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
2274

Thông báo 7516/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - LA ESPANOLA - OLIVE OIL CLASSIC

Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
2275

Thông báo 5625/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Thạch cao dạng bột

Ban hành: 19/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
2276

Thông báo 3388/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phân bón đa vi lượng All purpose Plantfood 15-30-15

Ban hành: 16/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2015
2277

Thông báo 3314/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - C002: Chất tẩy rửa (Green-3200)

Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
2278

Thông báo 3317/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Acqua panna natural mineral water - Nước khoáng tự nhiên dùng sản xuất mỹ phẩm

Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
2279

Thông báo 3311/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hạt nhựa polypropylene - Resin (Color Master Batch) MB/PPMZ-N111653-11 Light Brown

Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
2280

Thông báo 3046/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất làm cứng da CX7050

Ban hành: 06/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
Vui lòng đợi