Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.411 văn bản: Xuất nhập khẩu
2261

Công văn 1555/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về cơ chế hoạt động chính thức của kho ngoại quan xăng dầu

Ban hành: 11/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2016
2262

Công văn 1787/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Ban hành: 11/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2016
2263

Công văn 1762/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo khi nhập khẩu đưa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan

Ban hành: 10/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2016
2264

Công văn 342/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xuất khẩu bóng đèn hình tivi cũ

Ban hành: 10/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
2265

Công văn 1534/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng thông qua cảng biển quốc tế Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ban hành: 10/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2016
2266

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu “Đơn đề nghị xác nhận Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công”; mẫu “Bản cam kết nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

Ban hành: 08/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2016
2267

Thông báo 1650/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hạt nhựa RESIN 66NY REONA 1300G(B)

Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
2268

Thông báo 1644/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - PNPO (Compound of surfactant)

Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
2269

Thông báo 1646/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Đất sét cao lanh, dạng bột

Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
2270

Thông báo 1651/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hạt nhựa ASAKURIN

Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
2271

Thông báo 1647/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Than củi đốt từ gỗ rừng trồng (keo, bạch đàn, vải)

Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
2272

Thông báo 1643/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - SAA (Compound of surfactant)

Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
2273

Quyết định 384/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2016
2274

Thông báo 1645/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Than củi đốt từ gỗ rừng trồng (keo, bạch đàn, vải)

Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
2275

Thông báo 1649/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hạt nhựa RESIN PC GSN 2030 KR9001B

Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
2276

Thông báo 1648/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Than củi đốt từ gỗ rừng trồng

Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
2277

Công văn 3056/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc xác định mã số HS

Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2016
2278

Thông báo 1619/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hỗ trợ phân tán trong cao su - 24_13 DISPERSANT DAXAD 30/DARVAN 7N

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
2279

Thông báo 1618/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hỗ trợ phân tán trong cao su - 16_11 DNMS/DARVAN 670

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
2280

Quyết định 369/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2016
Vui lòng đợi