Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.411 văn bản: Xuất nhập khẩu
2241

Công văn 2836/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 31/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
2242

Quyết định 654/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 30/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
2243

Quyết định 656/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 30/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
2244

Quyết định 657/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 30/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
2245

Công văn 2525/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng nguyên liệu sơ chế nhuyễn thể hai mảnh vỏ nhập khẩu

Ban hành: 30/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2016
2246

Quyết định 613/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công nhận kho hàng không kéo dài

Ban hành: 29/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2016
2247

Quyết định 592/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa thuộc xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 28/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2016
2248

Quyết định 802/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan

Ban hành: 28/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2016
2249

Công văn 86/CP-NC của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/09/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 28/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
2250

Công văn 2030/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thuế xuất khẩu theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP

Ban hành: 28/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2016
2251

Công văn 2059/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP đối với nội dung dán tem sản phẩm thuốc lá

Ban hành: 28/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
2252

Công văn 3924/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc phân loại hàng hóa thuộc nhóm 18.06 và nhóm 19.02

Ban hành: 25/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2016
2253

Công văn 2358/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng lò xo khí (gas spring)

Ban hành: 25/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2016
2254

Quyết định 456/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030

Ban hành: 22/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2016
2255

Công văn 1528/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc đơn giản hóa thủ tục nộp lệ phí nhập khẩu trang thiết bị y tế

Ban hành: 22/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2016
2256

Công văn 1822/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường quản lý xe máy điện

Ban hành: 21/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2016
2257

Quyết định 481/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan

Ban hành: 16/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2016
2258

Thông báo 1881/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Lò nung chảy thủy tinh không chì bằng điện hoàn toàn

Ban hành: 15/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2016
2259

Thông tư 02/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016

Ban hành: 11/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2016
2260

Công văn 1786/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Ban hành: 11/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2016
Vui lòng đợi