Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.096 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 432/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị định 06/2022/NĐ-CP

02

Công văn 394/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xin ý kiến về hình thức văn bản công bố lượng và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm, thuốc lá nguyên liệu năm 2023

03

Công văn 401/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

04

Công văn 315/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 và các Nghị định Biểu thuế

05

Công văn 347/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

06

Công văn 265/BCT-PVTM của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xác minh xuất xứ các lô hàng nhập khẩu đường mía

07
08

Công văn 272/BCT-AP của Bộ Công Thương về việc cung cấp số liệu thống kê xuất nhập khẩu năm 2022 giữa Việt Nam với Mông Cổ và Triều Tiên

09

Kế hoạch 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

10

Quyết định 40/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

11

Công văn 136/LĐTBXH-QLLÐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Công ty Cổ phần cung ứng và Xuất khẩu lao động Hàng Không nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

12

Công văn 151/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc, kiến nghị vượt thẩm quyền tại Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp của Cục hải quan tỉnh, thành phố năm 2022

13

Công văn 127/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức thực hiện Nghị định 116

14

Công văn 140/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu

15

Công văn 139/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

16

Công văn 87/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra trị giá hải quan, cập nhật dữ liệu đối với tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ

17

Công văn 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất thuê kho

18

Công văn 27/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

19

Thông tư 25/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm

20

Nghị định 121/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2022-2027