Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.202 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Thông báo 330/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác

Ban hành: 15/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
02

Công văn 5918/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý phế liệu tồn đọng

Ban hành: 09/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
03

Công văn 5929/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 09/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
04

Công văn 5882/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa tồn đọng là mặt hàng dễ cháy, nổ

Ban hành: 07/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
05

Công văn 5864/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

Ban hành: 04/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
06

Nghị định 103/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

Ban hành: 04/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
07

Công văn 81088/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ

Ban hành: 04/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
08

Công văn 5817/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế đối với 03 tàu tạm nhập tái xuất đã xuất khẩu

Ban hành: 03/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
09

Công văn 5771/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý vôi, đôlômit xuất khẩu

Ban hành: 31/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2020
10

Công văn 5736/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy thở

Ban hành: 28/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
11

Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu than

Xác thực: 28/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
12

Công văn 5710/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Thông tư 92/2019/TT-BTC

Ban hành: 27/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
13

Công văn 5652/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số

Ban hành: 26/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2020
14

Công văn 5638/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn lưu giữ xăng dầu cung ứng hàng không và tàu biển kinh doanh tạm nhập tái xuất

Ban hành: 25/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2020
15

Quyết định 2250/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt và công bố Danh sách chính thức “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019

Ban hành: 24/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2020
16

Công văn 5583/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy thở

Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
17

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản

Xác thực: 21/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
18

Công văn 5575/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
19

Công văn 5577/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác quản lý hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập

Ban hành: 21/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2020
20

Công văn số 5538/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Ban hành: 20/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
Vui lòng đợi