Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 2.352 văn bản: Xuất nhập khẩu
2281

Quyết định 119/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 22/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2016
2282

Quyết định 121/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 22/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2016
2283

Thông tư 216/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2016
2284

Quyết định 2716/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi trong lĩnh vực thuế quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 23/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2015
2285

Thông tư 08/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 27/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2015
2286

Quyết định 929/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề về thuế, hải quan

Ban hành: 19/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2015
2287

Quyết định 4313/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 6226/QĐ-BCT ngày 29/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung một số mặt hàng được sản xuất từ Vương quốc Campuchia nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua cửa khẩu biên giới tỉnh Kiên Giang dưới hình thức mua, bán, trao đổi cư dân biên giới

Ban hành: 05/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2015
2288

Quyết định 1278/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc mở rộng địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại Đồng Nai

Ban hành: 27/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2015
2289

Quyết định 1184/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 24/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
2290

Quyết định 1186/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 24/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
2291

Quyết định 1188/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 24/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2015
2292

Quyết định 1134/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 23/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2015
2293

Quyết định 380/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan

Ban hành: 13/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2015
2294

Quyết định 299/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 06/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2015
2295

Quyết định 281/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan

Ban hành: 04/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2015
2296

Quyết định 257/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra phòng, chống tham nhũng trong ngành hải quan năm 2015

Ban hành: 29/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2015
2297

Nghị quyết 03/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong các vấn đề về hải quan

Ban hành: 21/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2015
2298

Thông tư 213/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2015
2299

Quyết định 15/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu

Ban hành: 08/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
2300

Quyết định 1064-TM/PC của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế về kinh doanh theo hình thức chuyển khẩu và Quy chế về kinh doanh theo hình thức tạm nhập để tái xuất

Ban hành: 18/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
Vui lòng đợi