Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.256 văn bản: Xuất nhập khẩu
2281

Công văn 9597/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện công tác chuyển luồng tờ khai hải quan, can thiệp đột xuất, tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát

Ban hành: 15/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
2282

Công văn 9584/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Polypropylene và Copolyme Propylene

Ban hành: 15/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2015
2283

Công văn 9537/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng Modul LED

Ban hành: 14/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2015
2284

Chỉ thị 16/CT-BCT của Bộ Công Thương về một số giải pháp tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu trong 3 tháng cuối năm 2015

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
2285

Công văn 9375/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công biếu tặng

Ban hành: 12/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
2286

Thông báo 8061/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Nước trái cây Capri Sonne

Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
2287

Thông báo 8037/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vật liệu dùng sản xuất keo dán gỗ, có nguồn gốc từ dầu mỏ

Ban hành: 03/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
2288

Thông báo 8024/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Xơ polyester chưa thải thô, chưa chải kỹ

Ban hành: 03/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2015
2289

Thông báo 8026/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Cần đóng cửa chớp tự động của máy hút gió công nghiệp bằng thép

Ban hành: 03/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2015
2290

Thông báo 7945/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Máy ngắt mạch điện cao thế chân không tự động cắt

Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
2291

Thông báo 7948/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoạt động bề mặt (Transcutol CG) - Nguyên phụ liệu sản xuất mỹ phẩm

Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
2292

Thông báo 7951/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hoạt động bề mặt (Salacos 99) - Nguyên phụ liệu sản xuất mỹ phẩm

Ban hành: 01/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
2293

Thông báo 7516/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - LA ESPANOLA - OLIVE OIL CLASSIC

Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2015
2294

Thông báo 5625/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số - Thạch cao dạng bột

Ban hành: 19/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
2295

Thông báo 3388/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phân bón đa vi lượng All purpose Plantfood 15-30-15

Ban hành: 16/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2015
2296

Thông báo 3315/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hóa chất dưới dạng vữa dùng trong xây dựng loại: Keranet

Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
2297

Thông báo 3314/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - C002: Chất tẩy rửa (Green-3200)

Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
2298

Thông báo 3317/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Acqua panna natural mineral water - Nước khoáng tự nhiên dùng sản xuất mỹ phẩm

Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
2299

Thông báo 3311/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hạt nhựa polypropylene - Resin (Color Master Batch) MB/PPMZ-N111653-11 Light Brown

Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
2300

Thông báo 3046/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất làm cứng da CX7050

Ban hành: 06/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
Vui lòng đợi