Danh mục

Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.875 văn bản: Xuất nhập khẩu
21

Công văn 1449/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về mã HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D

Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
22

Công văn 2612/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về vướng mắc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn

Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2022
23

Công văn 3091/TXNK-CST của Cục Thuế xuất nhập khẩu về việc áp dụng thuế phòng vệ thương mại

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
24

Công văn 1400/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 21/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2022
25

Công văn 1346/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
26

Quyết định 493/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Ban hành: 19/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2022
27

Công văn 1320/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu

Ban hành: 15/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2022
28

Công văn 1272/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập để gia công

Ban hành: 13/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2022
29

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Xác thực: 12/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
30

Công văn 1201/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Ban hành: 07/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2022
31

Công văn 1194/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2022
32

Công văn 1175/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 05/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2022
33

Công văn 1118/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất

Ban hành: 01/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2022
34

Công văn 1088/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2022
35

Công văn 1102/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
36

Chỉ thị 1838/CT-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
37

Công văn 1029/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô điện

Ban hành: 28/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
38

Công văn 1023/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng seal định vị điện tử để niêm phong, giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
39

Nghị định 22/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
40

Công văn 1008/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ban hành: 24/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2022
Vui lòng đợi