Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.152 văn bản: Xuất nhập khẩu
21
22

Công văn 244/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xử lý hàng hóa bị dừng đưa hàng qua khu vực giám sát phải đi phân tích phân loại

23

Thông tư 04/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023-2027

24

Công văn 76/XNK-XXHH của Cục Xuất nhập khẩu về việc thông báo hiệu lực thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Chi-lê

25

Công văn 645/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại Bộ thiết bị đánh golf ảo

26
27

Thông tư 03/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN

28

Quyết định 503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 của tỉnh Thanh Hóa

29

Quyết định 139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

30

Công văn 596/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng tái nhập của doanh nghiệp chế xuất

31

Công văn 48/XNK-XXHH của Cục Xuất nhập khẩu về mã HS C/O mẫu B

32

Công văn 571/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi

33

Công văn 531/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập khẩu

34

Công văn 552/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường kiểm soát, giám sát thực hiện tiêu hủy với phế liệu tồn đọng tại cảng biển

35

Công văn 556/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khai sai mã loại hình tờ khai xuất khẩu từ nguồn tạm nhập

36

Công văn 550/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

37

Công văn 517/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

38

Công văn 498/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

39

Công văn 476/TCHQ-TXNK Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc

40

Công văn 450/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 25/2022/TT-BTTTT