Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.245 văn bản: Xuất nhập khẩu
2221

Quyết định 3972/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan

Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2015
2222

Công văn 1535/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục các mặt hàng trang thiết bị y tế chưa có quy định tại biểu thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 02/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2015
2223

Công văn 11305/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào

Ban hành: 30/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2015
2224

Công văn 1490/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc thủ tục nhập khẩu mặt hàng phân bón DAP Plus Humic + TE 66%

Ban hành: 25/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2015
2225

Công văn 11146/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/09/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 24/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
2226

Công văn 10973/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định bò thuần chủng để nhân giống

Ban hành: 20/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
2227

Công văn 10919/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm tại cửa khẩu

Ban hành: 18/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2015
2228

Thông báo 9525/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Phân bón NPK 16-16-8+13S

Ban hành: 14/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
2229

Thông báo 9529/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu)

Ban hành: 14/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
2230

Thông báo 9528/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Vetrimoxin 50 Matrix: Thuốc thú y thành phần chứa kháng sinh amoxicillin

Ban hành: 14/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
2231

Thông báo 9501/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất hữu cơ hoạt động bề mặt dạng cation, loại khác (nguyên liệu dùng để sản xuất trong công nghiệp dệt) NEOTEX PD-460

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
2232

Thông báo 9499/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu -Simethicone (Simethicome, nguyên sinh, dạng phân tán) (oil) - Nguyên liệu sản xuất thuốc

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2015
2233

Thông báo 9491/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chế phẩm tẩy nhờn LH

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2015
2234

Thông báo 9470/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Dung môi polyacrylate

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2015
2235

Thông báo 9462/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc màu phân tán trong môi trường không chứa nước, dạng lỏng, dùng trong sản xuất sơn, CK-R-999203

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2015
2236

Thông báo 9464/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Thuốc màu phân tán trong môi trường không chứa nước, dạng lỏng, dùng trong sản xuất sơn, CK-R-999200

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2015
2237

Thông báo 9472/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bình chứa bằng nhựa 3.2 Gallon NSF màu trắng, dùng cho bộ lọc nước RO-10 lít/giờ

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2015
2238

Thông báo 9471/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Hạt thủy tinh làm bông cách nhiệt, đường kính hạt không quá 1 mm

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2015
2239

Thông báo 9459/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Bánh mài gạch kim cương nhân tạo Dry Squaring Wheel

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
2240

Thông báo 9456/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu - Chất xử lý (Dung dịch polyme) - TR-330K (Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất giày dép, mới 100%)

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2015
Vui lòng đợi