Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.412 văn bản: Xuất nhập khẩu
2201

Công văn 3240/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý lỗi E0115 trên Hệ thống VNACCS/VCIS

Ban hành: 19/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
2202

Quyết định 1003/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 15/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
2203

Công văn 496/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc in và lưu trữ tờ khai hải quan

Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2016
2204

Công văn 3057/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đường mía từ Lào

Ban hành: 13/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
2205

Quyết định 819/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Ban hành: 13/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
2206

Quyết định 940/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 12/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
2207

Công văn 3045/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Điều 41 Luật Hải quan

Ban hành: 12/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
2208

Quyết định 941/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 12/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2016
2209

Công văn 476/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Ban hành: 12/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
2210

Quyết định 907/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 08/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2016
2211

Công văn 2881/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Ban hành: 08/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2016
2212

Quyết định 904/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 07/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2016
2213

Công văn 4735/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xác nhận hàng chuyển phát nhanh đưa qua khu vực giám sát

Ban hành: 07/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2016
2214

Quyết định 902/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 07/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2016
2215

Công văn 2852/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng "Set top box"

Ban hành: 07/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2016
2216

Quyết định 903/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 07/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2016
2217

Quyết định 890/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2016
2218

Công văn 2802/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc doanh nghiệp nội địa xuất bán khoáng sản cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2016
2219

Công văn 4610/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện thí điểm hoạt động Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong theo hướng dẫn Thông tư 88/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ Tài chính

Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2016
2220

Công văn 2735/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

Ban hành: 05/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2016
Vui lòng đợi