Danh mục

Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.875 văn bản: Xuất nhập khẩu
41

Công văn 975/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2022
42

Công văn 1469/BCT-CN của Bộ Công Thương về việc gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất các dây chuyền thiết bị chuyên ngành thuốc lá của Công ty Thuốc lá Thăng Long

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
43

Công văn 964/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
44

Thông tư 07/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2022
45

Công văn 962/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng gỗ cao su ghép khối

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2022
46

Công văn 966/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hoá thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2022
47

Công văn 943/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện thủ tục xuất/nhập hàng hóa ra vào kho ngoại quan đối với doanh nghiệp ưu tiên

Ban hành: 22/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2022
48

Nghị quyết 39/NQ-CP của Chính phủ về việc mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào

Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
49

Công văn 859/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Luật 03/2022/QH15

Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
50

Công văn 860/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
51

Công văn 1597/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
52

Công văn 832/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
53

Công điện 1583/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu điều sang thị trường Châu Âu

Ban hành: 14/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
54

Nghị định 21/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022

Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
55

Công văn 781/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạo thuận lợi thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái nhập trở lại

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2022
56

Công văn 1179/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc

Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
57

Công văn 771/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã loại hình nhập khẩu, xuất khẩu và hoàn thuế nhập khẩu

Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
58

Công văn 730/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Điều 28a Nghị định 18/2021/NĐ-CP

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2022
59

Công văn 708/BNG-UBBG của Bộ Ngoại giao về phía Lào nhất trí cho phép thực hiện thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu trở lại qua cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
60

Công văn 712/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2022
Vui lòng đợi