Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.154 văn bản: Xuất nhập khẩu
41

Công văn 450/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 25/2022/TT-BTTTT

42

Công văn 451/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng xe ô tô xi téc phun nước nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp thành xe khác

43

Công văn 432/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc triển khai Nghị định 06/2022/NĐ-CP

44

Công văn 862/BTC-CST của Bộ Tài chính về hàng hóa nhập khẩu để sản xuất thiết bị y tế

45

Công văn 394/BCT-XNK của Bộ Công Thương về việc xin ý kiến về hình thức văn bản công bố lượng và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm, thuốc lá nguyên liệu năm 2023

46

Công văn 401/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

47

Công văn 349/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa tạm nhập và tái nhập

48

Quyết định 101/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Đề án "Thí điểm nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán"

49

Công văn 315/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 và các Nghị định Biểu thuế

50

Công văn 347/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

51

Công văn 272/BCT-AP của Bộ Công Thương về việc cung cấp số liệu thống kê xuất nhập khẩu năm 2022 giữa Việt Nam với Mông Cổ và Triều Tiên

52

Công văn 265/BCT-PVTM của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xác minh xuất xứ các lô hàng nhập khẩu đường mía

53
54

Công văn 300/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê, mượn máy móc, thiết bị, khuôn mẫu

55

Kế hoạch 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

56

Quyết định 40/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

57

Công văn 207/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về C/O mẫu E cấp sau

58

Công văn 136/LĐTBXH-QLLÐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Công ty Cổ phần cung ứng và Xuất khẩu lao động Hàng Không nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

59

Công văn 179/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mặt hàng gỗ cao su dạng tấm bản lớn

60

Công văn 101/TCT-KK của Tổng cục Thuế về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu