Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Có tất cả 10.291 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Kế hoạch 205/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
02

Công văn 6829/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về niên hạn sử dụng của sà lan hoạt động đặc thù được phép nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 22/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
03

Công văn 6777/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về giấy chứng nhận xuất xứ và chính sách đối với mặt hàng máy in

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 21/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
04

Công văn 6776/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục tái nhập hàng trả lại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 21/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
05

Thông báo 6734/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
06

Công văn 6744/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Công văn 6068/TCHQ-GSQL

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
07

Nghị định 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2020
08

Thông báo 6735/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 19/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
09

Công văn 6688/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
10

Công văn 6712/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đảm bảo điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận quốc tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Giao thông Tải về
Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
11

Công văn 6695/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa tồn đọng trong CFS

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
12

Công văn 6689/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
13

Công văn 6693/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chính sách nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc thực vật

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Chính sách Tải về
Ban hành: 16/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
14

Công văn 6638/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về phân loại bộ phận của tháp giải nhiệt

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
15

Công văn 6639/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Quyết định 27/2020/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
16

Công văn 6659/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2020
17

Công văn 6640/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng hoạt động đối với kho hàng chuyển phát nhanh

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
18

Công văn 6641/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chia tách, đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2020
19

Công văn 6650/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hàng hóa gia công, sản xuất tại doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2020
20

Công văn 6676/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay các dự án nhà máy điện mặt trời

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Điện lực Tải về
Ban hành: 15/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
Vui lòng đợi