Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.152 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Công văn 1310/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định mã HS và thuế suất đối với mặt hàng xe sát xi chạy trong phạm vi hẹp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
02

Công văn 1260/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
03

Quyết định 691/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép dài nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
04

Công văn 1196/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số hàng hóa

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
05

Công văn 1158/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số HS mặt hàng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hải quan Tải về
06

Kế hoạch 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá tỉnh Cà Mau năm 2023

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
07

Công văn 955/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
08

Công văn 938/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng tạm xuất tái nhập cho thuê

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
09

Công văn 1154/BCT-CN của Bộ Công Thương về việc đánh giá tác động của việc không áp dụng quy định về mức độ rời rạc đối với linh kiện ô tô nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
10

Công văn 940/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
11

Công văn 904/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số HS mặt hàng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
12

Kế hoạch 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
13

Công văn 898/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
14

Quyết định 536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
15

Quyết định 537/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
16

Công văn 897/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chứng từ chứng nhận xuất xứ của Chi-lê

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
17

Công văn 824/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc khai tờ khai tái xuất, tái nhập do thay đổi mã HS

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
18

Công văn 795/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về
19

Công văn 770/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan vướng mắc về kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
20

Công văn 7462/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu Tải về