Văn bản Luật Xuất nhập khẩu

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.156 văn bản: Xuất nhập khẩu
01

Quyết định 196/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc trong nước sản xuất gia công để xuất khẩu, không lưu hành tại Việt Nam - Đợt 183

02

Công văn 1310/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định mã HS và thuế suất đối với mặt hàng xe sát xi chạy trong phạm vi hẹp

03

Công văn 1260/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

04

Quyết định 691/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép dài nhập khẩu

05

Công văn 1196/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số hàng hóa

06

Công văn 1158/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số HS mặt hàng

07

Kế hoạch 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá tỉnh Cà Mau năm 2023

08

Công văn 955/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá hải quan

09

Công văn 1154/BCT-CN của Bộ Công Thương về việc đánh giá tác động của việc không áp dụng quy định về mức độ rời rạc đối với linh kiện ô tô nhập khẩu

10

Công văn 938/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế đối với hàng tạm xuất tái nhập cho thuê

11

Công văn 940/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

12

Kế hoạch 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030

13

Công văn 904/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số HS mặt hàng

14

Công văn 898/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan

15

Quyết định 536/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2023

16

Công văn 897/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chứng từ chứng nhận xuất xứ của Chi-lê

17

Quyết định 537/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023

18

Công văn 824/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc khai tờ khai tái xuất, tái nhập do thay đổi mã HS

19

Công văn 795/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu

20