Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.598 văn bản: Xây dựng
1361

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình

1362

Quyết định 1545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng và xã Đồng Sơn, Thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)

1363

Quyết định 56/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

1364

Quyết định 3840/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức

1365

Quyết định 5445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

1366

Kế hoạch 309/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025

1367
1368
1369

Quyết định 5372/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án Xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

1370

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

1371

Quyết định 5373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án Xây dựng công trình khai thác mỏ đất san lấp tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

1372
1373

Quyết định 3791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để thực hiện trả nợ gốc dự án Cải thiện Môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành

1374
1375
1376

Quyết định 5361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới phía Đông đường Lam Sơn, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống

1377

Quyết định 5359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

1378

Quyết định 63/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

1379

Quyết định 5318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 3, Khu kinh tế Nghi Sơn (tại xã Tân Trường và xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn), tỉnh Thanh Hóa

1380

Quyết định 3206/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Quang Minh, huyện Vân Hồ