Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.646 văn bản: Xây dựng
1361
1362
1363

Quyết định 1387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nghĩa trang nhân dân - Công viên vĩnh hằng số 1 xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”

1364

Quyết định 82/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

1365

Quyết định 4819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận địa điểm cho Chùa Hoàng Môn thực hiện dự án đầu tư xây dựng Chùa Hoàng Môn tại xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa

1366

Quyết định 4835/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án khai thác mỏ đá spilit làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Bình, huyện Hà Trung

1367

Quyết định 4830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất có chức năng Bưu điện (ký hiệu DBV) thuộc mặt bằng quy hoạch khu dân cư đô thị và trung tâm thương mại Sầm Sơn, Thành phố Sầm Sơn

1368

Quyết định 1395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, tỷ lệ 1/50

1369

Quyết định 2255/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

1370
1371
1372

Quyết định 4810/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Cừ, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

1373
1374
1375

Quyết định 1929/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

1376

Quyết định 1930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

1377
1378
1379

Quyết định 4781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc giao đất cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai để thực hiện Dự án số 2 Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân

1380

Quyết định 2730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phân khu Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ thương mại, du lịch hỗn hợp, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La