Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.511 văn bản: Xây dựng
21

Quyết định 807/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà ở xã hội VIII-OXH-02 thuộc đơn vị ở VIII, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội

22

Quyết định 808/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà ở xã hội V-CT-02 thuộc đơn vị ở V, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Khu kinh tế Nhơn Hội

23

Quyết định 881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân (NT-02) tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

24

Quyết định 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng Khu dân cư tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước

25

Quyết định 866/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

26

Quyết định 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến kênh tưới, tiêu; công trình phục vụ quản lý vận hành trạm bơm Tri Phương II.1 và Tri Phương II.2

27
28

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

29

Quyết định 345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị Khu dân cư tổ 8, phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

30
31

Quyết định 462/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

32
33
34

Quyết định 680/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dụng trụ sở làm việc liên cơ quan huyện Đô Lương tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

35

Quyết định 544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện 03 công trình, dự án trong năm 2023 trên địa bàn huyện Nam Đông

36

Quyết định 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a)

37

Quyết định 1465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Quyết định 1765/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Tiểu Ban chỉ đạo lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

38

Quyết định 778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (nay là quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa

39

Quyết định 779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương

40

Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng