Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.565 văn bản: Xây dựng
01

Quyết định 4266/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2045

02

Quyết định 4279/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

03

Quyết định 4277/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng Trường Trung học phổ thông Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn

04

Quyết định 4264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu đô thị mới Sunrise City, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

05

Quyết định 4262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Công sở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc

06
07

Quyết định 533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 276 kéo dài đi Cảnh Hưng, huyện Tiên Du

08

Quyết định 1214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Minh Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500) (Khu đô thị tại xã Ninh Sơn và xã Quảng Minh, huyện Việt Yên)

09

Quyết định 4251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn

10
11

Quyết định 4257/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông trục chính Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân

12

Quyết định 4228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

13

Công văn 4033/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện đúng quy định trong hoạt động tu bổ di tích thuộc địa bàn Thành phố

14
15

Quyết định 4234/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng mới sân vận động xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh của Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận

16

Quyết định 532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trường trung học cơ sở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ”

17

Quyết định 4208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm giống cây trồng công nghệ cao tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân

18
19

Quyết định 1415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh

20

Quyết định 1411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư xây dựng trường học liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh