Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.588 văn bản: Xây dựng
01

Quyết định 1523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Di dân thành lập bản mới giáp biên Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng

02

Quyết định 1521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Nhà tập luyện thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

03
04

Quyết định 1874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

05

Quyết định 1510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đầu tư trang thiết bị Trạm Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường

06

Quyết định 1511/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Văn Quan

07

Quyết định 428/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Nhân Thắng đến năm 2035

08

Quyết định 1978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Suối Thỏ, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước

09

Quyết định 1475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sìn Hồ và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sìn Hồ

10
11

Quyết định 1474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mường Tè

12
13

Quyết định 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tôn tạo Khu di tích Khởi nghĩa Bắc Sơn, hạng mục Xây dựng nhà bia ghi dấu sự kiện và các hạng mục khác tại 08 điểm thuộc Khu di tích

14

Quyết định 1973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự toán kinh phí cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất, kỹ thuật tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam

15

Quyết định 426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Gia Bình (thị trấn Gia Bình và xã Đông Cứu), huyện Gia Bình đến năm 2035

16

Quyết định 3350/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy

17

Quyết định 3343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị trung tâm miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

18

Quyết định 1970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Quảng Nam

19

Quyết định 1490/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn

20

Quyết định 2241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú An (lô số 20), phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ