Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.524 văn bản: Xây dựng
1381

Quyết định 182/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm thông tin và dịch vụ xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở xây dựng thành phố

Ban hành: 30/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
1382

Quyết định 146/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác liên ngành thông báo giá, kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố

Ban hành: 18/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
1383

Quyết định 144/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy thanh tra xây dựng

Ban hành: 15/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
1384

Quyết định 138/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của sở quy hoạch - kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
1385

Quyết định 137/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

Ban hành: 02/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
1386

Quyết định 121/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt điều chỉnh quy hoạhc chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/07/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
1387

Quyết định 89/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết mở rộng phía bắc và tây bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500 địa điểm: tại các phường Đại Kim và Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1388

Quyết định 96/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo đài truyền hình

Ban hành: 13/06/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
1389

Quyết định 98/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện công tác quy hoạch

Ban hành: 13/06/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
1390

Quyết định 86/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tứ Hiệp tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 08/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1391

Chỉ thị 17/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện luật xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
1392

Chỉ thị 11/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đảm bảo chất lượng công trình, chống tham nhũng, thất thoát trong xây dựng cơ bản

Ban hành: 04/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
1393

Quyết định 61/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị Thượng Thanh, phượng Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch kiến trúc và quy hoạch giao thông)

Ban hành: 28/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1394

Quyết định 63/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 để thực hiện dự án bảo trì, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 20/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
1395

Quyết định 52/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục phá dỡ công trình xây dựng hư hỏng, có nguy cơ sụp đổ tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
1396

Quyết định 46/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn huy động của quỹ hỗ trợ phát triển, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình

Ban hành: 21/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
1397

Chỉ thị 08/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp làm giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
1398

Quyết định 24/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án xây dựng công trình, nhà xưởng trong các cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Ban hành: 18/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1399

Quyết định 16/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố

Ban hành: 27/01/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
1400

Quyết định 11/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2004 cho các dự án thuộc khối công nghiệp - thương mại - du lịch của thành phố năm 2004

Ban hành: 26/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2006
Vui lòng đợi