Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.262 văn bản: Xây dựng
1381
1382

Quyết định 591/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Neo mở rộng (nay là thị trấn Nham Biền), huyện Yên Dũng đến năm 2035

1383

Quyết định 589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu thể thao huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)

1384

Quyết định 585/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Khu vực tái định cư TD9), tỷ lệ 1/500

1385
1386

Quyết định 1984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự toán chi phí lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1387

Quyết định 2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

1388

Quyết định 2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 21 phòng Trường trung học phổ thông Yên Định 1, huyện Yên Định

1389
1390

Quyết định 2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

1391
1392
1393
1394
1395

Quyết định 1990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

1396

Quyết định 1701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Trường Trung học cơ sở Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

1397

Quyết định 1987/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

1398

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

1399

Quyết định 1988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030

1400

Quyết định 577/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (tỷ lệ 1/500)