Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.712 văn bản: Xây dựng
1341

Quyết định 3363/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7

Ban hành: 02/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2010
1342

Quyết định 3143/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng thẩm định của thành phố về chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

Ban hành: 16/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2010
1343

Quyết định 43/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm trong lĩnh vực xây dựng

Ban hành: 13/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2010
1344

Quyết định 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân Quận - Huyện, Phường - Xã, Thị trấn thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ban hành: 13/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2010
1345

Quyết định 2874/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu tái định cư và nhà ở công nhân khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thuộc khu B - Khu đô thị Tây Bắc

Ban hành: 05/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2010
1346

Quyết định 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định 21/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng và phân cấp cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 30/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
1347

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 14/09/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy chế quản lý chất lượng thi công xây dựng các Dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT),

Ban hành: 30/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2017
1348

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, ra soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn Thành phố Hà Nội và triển khai thực hiện Chương trình Phát triển vật liệu xây không nung của Chính phủ

Ban hành: 29/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2010
1349

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý, sử dụng và khai thác quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2010
1350

Quyết định 2722/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi thuộc khu đô thị Tây Bắc thành phố

Ban hành: 23/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2010
1351

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 22/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
1352

Quyết định 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của "Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội" ban hành kèm theo Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/08/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2010
1353

Quyết định 37/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư và xây dựng, huy động và quản lý nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội để thực hiện thí điểm chương trình xây dựng mô hình nông thôn mới

Ban hành: 11/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2010
1354

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 09/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2017
1355

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định về quản lý hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, vườn thú trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Ban hành: 14/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2010
1356

Quyết định 1773/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư - bến xe Miền Đông - ga Depot phường Long Bình, quận 9

Ban hành: 20/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2010
1357

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2010
1358

Quyết định 1597/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh - tỷ lệ 1/5000

Ban hành: 08/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2010
1359

Quyết định 533/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 06/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
1360

Quyết định 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 06/01/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 22/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2017
Vui lòng đợi