Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.467 văn bản: Xây dựng
1341

Quyết định 60/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1342
1343

Quyết định 1444/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị dịch vụ sinh thái cao cấp, thông minh phía Nam, Thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)

1344

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định về phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

1345

Quyết định 3667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh mức thu tiền sử dụng đất dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2) thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành

1346

Quyết định 3656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đóng cửa mỏ khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Phú Bông, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

1347
1348

Quyết định 59/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, công trình để xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

1349

Quyết định 46/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

1350
1351
1352

Quyết định 3885/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do Sở Xây dựng quản lý, sử dụng

1353

Quyết định 23/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phân cấp lập quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

1354
1355

Quyết định 5219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

1356

Quyết định 3887/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô, Thành phố Cần Thơ

1357

Quyết định 1416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị số 13, thuộc Phân khu số 2, Thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500

1358
1359

Nghị quyết 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ

1360