Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.420 văn bản: Xây dựng
1321

Quyết định 89/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Hạ Đình - quận Thanh Xuân và huyện Thành Trì - Hà Nội

Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1322

Quyết định 79/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO, tỷ lệ 1/2000 tại các xã: Lệ Chi, Kim Sơn - huyện Gia Lâm - Hà Nội

Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1323

Quyết định 85/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết cụm trường trung học chuyên nghiệp và dậy nghề, tỷ lệ 1/2000 (phần quy hoạch kiến trúc và quy hoạch giao thông)

Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
1324

Quyết định 75/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu vực bắc Cổ Nhuế - Chèm tỷ lệ 1/2000. Địa điểm: xã Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thụy Phương - huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội (phần quy hoạch kiến truc- giao thông)

Ban hành: 18/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2006
1325

Chỉ thị 17/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện luật xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
1326

Quyết định 67/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Trung Văn tại Xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 10/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1327

Quyết định 120/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố

Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
1328

Quyết định 110/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách thành phố

Ban hành: 22/04/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
1329

Quyết định 55/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2004

Ban hành: 14/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1330

Quyết định 96/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của sở Xây dựng

Ban hành: 12/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2006
1331

Chỉ thị 12/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng

Ban hành: 08/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
1332

Quyết định 81/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 1/5000, quy hoạch chi tiết 1/2000, khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiếm

Ban hành: 05/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
1333

Quyết định 52/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2004 của quận Hai Bà Trưng, huyện Thanh Trì, Gia Lâm về phần giao kế hoạch XDCB năm 2004 cho hai quận Long Biên, Hoàng Mai

Ban hành: 22/03/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1334

Quyết định 50/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp - huyện Từ Liêm - Hà Nội

Ban hành: 19/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1335

Quyết định 31/2004/QĐ0-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu di dân tái định định cư tập trung của huyện Từ Liêm tại xã Phú Diễn - huyện Từ Liêm - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 08/03/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1336

Chỉ thị 09/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy định điều kện năng lực hoạt động xây dựng

Ban hành: 26/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
1337

Chỉ thị 08/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng quản lý đầu tư và xây dựng nguồn vốn của nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố

Ban hành: 25/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
1338

Quyết định 28/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu nhà ở tại xã Trung Văn - huyện Từ Liêm, Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 25/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
1339

Quyết định 44/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 (đợ I) nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản và Phụ Thu tiền điện, vốn từ nguồn thu Quảng cáo Đài truyền hình được để lại

Ban hành: 24/02/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2006
1340

Quyết định 21/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, huyện Từ Liêm - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 19/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
Vui lòng đợi