Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Có tất cả 1.910 văn bản: Xây dựng
1321

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí nhân công; bổ sung hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công để xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trong Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 07/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
1322

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 04/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2014
1323

Quyết định 3977/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu cụm trường Dục Tú - Mai Lâm. Địa điểm: xã Dục Tú, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội

Ban hành: 24/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2014
1324

Quyết định 3976/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu cụm trường Dục Tú - Mai Lâm, Địa điểm: xã Dục Tú, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội

Ban hành: 24/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2014
1325

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 21/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2017
1326

Quyết định 19/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi Quyết định 40/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 16/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2015
1327

Nghị quyết 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu

Ban hành: 16/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
1328

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban hành: 14/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
1329

Quyết định 3758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, tỷ lệ 1/500 địa điểm: phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), xã Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì), Thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2014
1330

Quyết định 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 07/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
1331

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 03/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2015
1332

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý theo niên độ ngân sách hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 03/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2022
1333

Quyết định 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 25/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2017
1334

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế trong dự án đầu tư xây dựng công trình và trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 13/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2017
1335

Quyết định 941/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 12/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2017
1336

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 09/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2017
1337

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước tại đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 23/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2021
1338

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 18/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2016
1339

Hướng dẫn 1486/HD-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện một số nội dung của Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
1340

Quyết định 15/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về các khu vực và dự án có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 08/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2017
Vui lòng đợi