Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.423 văn bản: Xây dựng
3501

Quyết định 1004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu số 5, số 9 thuộc khu đô thị phía Nam Thành phố Bắc Giang (tỷ lệ 1/500)

3502

Quyết định 3377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

3503

Quyết định 3380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cảng cá Hòa Lộc và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Trường, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

3504

Quyết định 991/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng khu dân cư trung tâm xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (giai đoạn 2)”

3505

Công văn 8525/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 của Bộ Xây dựng

3506

Quyết định 2678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, huyện Thăng Bình

3507

Quyết định 2087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm và hình thức tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị mới đầu tuyến tránh Quốc lộ 6, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

3508
3509

Quyết định 3335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo Khu liên kiểm Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn

3510

Quyết định 3341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Đại Đồng, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn

3511

Quyết định 2098/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông Đà thuộc bản Tà Chan, xã Chiềng Chăn và khu 2 bản Tà Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

3512

Quyết định 2665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1

3513

Quyết định 3329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường gom, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt đoạn Km190+320 - Km191+780 (phải tuyến) trên địa bàn huyện Nông Cống

3514

Quyết định 45/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và giá cấu kiện tổng hợp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

3515

Quyết định 3322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, công trình: Xây dựng các hạng mục bảo vệ và phát huy giá trị di tích hang Con Moong, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành

3516

Quyết định 2656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐH4.NS (đoạn từ cầu Nông Sơn đến làng Đại Bình)

3517

Quyết định 2074/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 1 trên ĐT.107 do ảnh hưởng các đợt mưa lũ trong tháng 5 năm 2022

3518

Công văn 14718/UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm văn hóa tỉnh Thanh Hóa (Công viên văn hóa xứ Thanh)

3519
3520

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai