Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.306 văn bản: Xây dựng
3501

Quyết định 58/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

3502

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

3503

Quyết định 4309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

3504

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

3505
3506

Quyết định 4175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối Quốc lộ 32 - thôn Lai Xá đến khu đấu giá quyền sử dụng đất, tỷ lệ 1/500 tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội

3507

Quyết định 4147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ Dự án cải tạo, mở rộng Ngõ 381, phố Nguyễn Khang (từ phố Thành Thái đến phố Nguyễn Khang) tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Quận Cầu Giấy, Hà Nội

3508
3509

Quyết định 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

3510

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định phân cấp Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

3511

Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Long An

3512

Quyết định 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

3513

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

3514

Quyết định 1339/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố Hải Phòng

3515

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

3516
3517

Quyết định 2374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

3518

Quyết định 3384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

3519

Công văn 3916/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng, Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình

3520

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành "Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam"