Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.625 văn bản: Xây dựng
3521
3522

Quyết định 1578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung (giai đoạn 2)

3523

Quyết định 876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Trung tâm lưu trữ, xử lý dữ liệu hệ thống camera an ninh tỉnh Bắc Giang

3524

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

3525

Quyết định 1568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng đường gom cụm công nghiệp Hà Bình (Hà Bình - Hà Lai), huyện Hà Trung

3526
3527

Quyết định 1177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 phân khu K2 (sân golf Thanh Lanh) khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc – lần 2

3528
3529

Quyết định 166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu nhà ở công nhân và khu giao dịch, xúc tiến thương mại tại xã Đông Thọ, huyện Yên Phong

3530

Quyết định 1558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa trang nhân dân (NT-02), tại phường Xuân Lâm và phường Nguyên Bình, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3531

Quyết định 841/QĐ-UBND Yên Bái 2021 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng 1, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

3532

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bãi bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

3533

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và quy định điều kiện về quy mô của công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

3534
3535

Quyết định 989/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Khu đô thị mới Cồn Khương" tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy và phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

3536

Quyết định 1537/QĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

3537

Quyết định 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đáp Cầu, phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc Ninh

3538

Quyết định 163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo

3539
3540

Công văn 1367/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2020