Văn bản UBND lĩnh vực Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.625 văn bản: Xây dựng
3481

Quyết định 1722/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Xuân Quỳ - Thanh Lâm - Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

3482

Quyết định 1736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

3483

Quyết định 1740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện Y học dân tộc tỉnh Thanh Hóa

3484

Quyết định 1394/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện công trình: Khu dân cư phía Tây đường An Hà – Quảng Phú

3485

Quyết định 1684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thể dục thể thao tại phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa

3486

Quyết định 1174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xếp hạng Trung tâm Y tế huyện A Lưới

3487

Quyết định 1391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578 - Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508 - Km71+578)

3488
3489

Quyết định 1652/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh kế hoạch vốn từ nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước năm 2021 của Dự án Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa

3490

Quyết định 1643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở biệt thự và khu nhà ở kết hợp thương mại thuộc quy hoạch khu trung tâm hành chính mới Thành phố Thanh Hóa

3491

Quyết định 603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong (khu số 2)

3492

Quyết định 604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong (khu số 1)

3493

Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy định quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

3494

Quyết định 1630/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Trám vá đường quanh Thành Nhà Hồ phục vụ tour tham quan bằng xe điện quanh thành

3495
3496

Quyết định 1247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Hàm Thuận Nam

3497

Quyết định 1366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh Quảng Nam (cơ sở 2); địa điểm: xã Tam Ngọc, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

3498
3499

Quyết định 1365/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành

3500

Quyết định 1637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035