Tập hợp các quy định mới nhất về viên chức

Lọc bài viết theo:

Hà Nội ra quy định mới về bổ nhiệm công chức lãnh đạo 13/09/2019

Ngày 11/9/2019, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội ra Quyết định số 15 năm 2019 ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Bố trí viên chức công nghệ thông tin cho mỗi trường học 05/09/2019

Nội dung này đề cập tại Công văn 3946/BGDĐT-CNTT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/8/2019 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020.

Có tới 6 trường hợp được đặc cách trong xét tuyển viên chức 21/08/2019

Xét tuyển đặc cách viên chức là một trong những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chức, viên chức tại Quyết định 546/QĐ-BNV được Bộ Nội vụ ban hành 12/7/2019 vừa qua.

Thủ tục thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức mới nhất 20/08/2019

Ngày 12/7/2019, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 546/QĐ-BNV công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Hướng dẫn xét thăng hạng chức danh viên chức ngành y tế 13/08/2019

Đây là nội dung nổi bật nêu tại Công văn 4545/BYT-TCCB về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019.

Cách tính thời gian tập sự của viên chức bị tạm giam 06/08/2019

Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự. Nhưng nếu viên chức bị tạm giam, tạm giữ thì có tính vào thời gian tập sự không?

2/12/2019 là hạn cuối nộp hồ sơ thi thăng hạng viên chức ngành y 31/07/2019

Ngày 23/7/2019, Bộ Y tế ban hanh Công văn 4203/BYT-TCCB về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019.

Viên chức bị tạm giam, tạm giữ vẫn được hưởng lương? 15/07/2019

Tạm giam, tạm giữ là biện pháp ngăn chặn nhằm hạn chế một số quyền của người bị bắt. Vậy nếu viên chức bị tạm giam, tạm giữ thì có được hưởng lương nữa không?

Cán bộ không được kén chọn vị trí công tác 18/06/2019

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Quyết định 733/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Hồ sơ viên chức phải có văn bản xác nhận quan hệ xã hội 11/06/2019

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức được Bộ Nội vụ ban hành ngày 01/6/2019 vừa qua.

Công chức, viên chức có được xăm hình? 09/06/2019

Là những người làm việc trong cơ quan Nhà nước và thường xuyên tiếp xúc với người dân, công chức, viên chức cần phải đáp ứng yêu cầu về trang phục, tư thế, tác phong… Vậy có quy định nào cấm công chức, viên chức xăm hình hay không?

Từ 2020, hàng loạt viên chức phải ký hợp đồng có thời hạn? 07/06/2019

Đây là tinh thần của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Mẫu Hợp đồng làm việc xác định thời hạn mới nhất 05/06/2019

LuatVietnam cung cấp Mẫu Hợp đồng làm việc xác định thời hạn mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV.

Mẫu Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn mới nhất 04/06/2019

LuatVietnam cung cấp Mẫu Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn mới nhất ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Hướng dẫn mới về việc chuyển công tác với viên chức  03/06/2019

Nội dung này được nêu tại Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi quy định tuyển dụng công chức, viên chức….

Quy định mới về hợp đồng làm việc của viên chức  30/05/2019

Tại Thông tư 03/2019/TT-BNV, Bộ Nội vụ không chỉ hướng dẫn về tuyển dụng công chức, viên chức…, mà còn có hướng dẫn mới về hợp đồng làm việc của viên chức.

Từ 01/7/2019, viên chức chỉ cần đạt 50 điểm trong bài thi thăng hạng  28/05/2019

Đây là nội dung của Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Đến 2020, cán bộ, công chức khó khăn nhà ở sẽ được hỗ trợ 23/05/2019

Đây là nội dung đáng chú ý nêu tại Quyết định 398/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Cách thức thi tuyển viên chức năm nay có gì mới? 21/05/2019

Cũng như thi tuyển công chức, cách thức thi tuyển viên chức sẽ có nhiều thay đổi từ năm nay theo quy định mới của Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Bãi bỏ Thông tư về thời gian tập sự của giáo viên 20/05/2019

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập.