Tập hợp các quy định mới nhất về viên chức

Lọc bài viết theo:

Lương nhân viên giáo vụ trường THPT cao nhất 6,8 triệu đồng 07/05/2019

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02/05/2019 vừa qua.

Cách tính lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trường học 07/05/2019

Ngày 02/5/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2019/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.

Sẽ chỉ còn 3 trường hợp hưởng chế độ viên chức suốt đời  22/04/2019

Nội dung này được đề cập trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Mức phạt với công chức, viên chức tự ý bỏ việc 22/03/2019

Trong các doanh nghiệp, người lao động tự ý nghỉ làm có thể phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất là sa thải. Với trường hợp công chức, viên chức tự ý nghỉ làm, bỏ việc thì mức phạt có gì khác?

Năm nay, Hà Nội tuyển gần 11.000 giáo viên trường công lập 14/03/2019

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 1076/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội 2019.

Viên chức có bị thay đổi vị trí việc làm? 04/09/2018

Viên chức được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Luật Viên chức: 8 điểm đáng chú ý viên chức cần biết trong năm 2019 02/09/2018

Có hiệu lực từ ngày 01/01/2012 và sau hơn 6 năm thi hành Luật Viên chức mới nhất, việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bổ nhiệm viên chức đã có những chuyển biến rõ rệt. Dưới đây là 8 điểm đáng chú ý viên chức cần phải biết trong năm 2019.