Tập hợp các quy định mới nhất về viên chức

Lọc bài viết theo:

Tổng hợp các trường hợp viên chức bị cắt Hợp đồng làm việc 10/04/2020

Hợp đồng làm việc là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của viên chức bên cạnh lương, thưởng. Trong đó, việc viên chức bị cắt Hợp đồng làm việc khi Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 chính thức có hiệu lực đang được khá nhiều người quan tâm.

Không được "viên chức suốt đời" dù trúng tuyển trước 01/7/2020? 08/04/2020

Khi Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực, Hợp đồng làm việc của viên chức sẽ có nhiều thay đổi. Vậy với viên chức được tuyển dụng trước 01/7/2020, Luật sửa đổi quy định thế nào?

Mẫu Sơ yếu lý lịch viên chức mới nhất và cách điền 03/04/2020

Hiện nay, mẫu Sơ yếu lý lịch viên chức mới nhất là mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

Phụ cấp ưu đãi nghề là gì? Mức hưởng như thế nào? 27/11/2020

Hiện nay, ngoài lương, công chức, viên chức còn được hưởng nhiều khoản phụ cấp, trong đó có phụ cấp ưu đãi nghề. Vậy khoản phụ cấp này là gì? Mức hưởng thế nào?

Công chức, viên chức bị mất nhiều khoản thu nhập từ năm 2021 11/03/2020

Bắt đầu từ năm 2021, khi áp dụng chính sách cải cách tiền lương mới thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị mất nhiều khoản thu nhập.

Từ 01/7/2020, 4 trường hợp viên chức bị kỷ luật “bất cứ lúc nào” 06/03/2020

Một trong những điểm mới nổi bật được bổ sung tại Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 là thêm 4 trường hợp không áp dụng thời hiệu kỷ luật viên chức.

Quy trình xét tuyển viên chức sang công chức mới nhất 04/05/2021

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực dẫn đến nhiều quy định về cán bộ, công chức, viên chức thay đổi. Một trong số đó là quy trình viên chức được chuyển sang công chức.

5 điểm mới về hợp đồng làm việc của viên chức từ 01/7/2020 24/02/2020

Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 sắp có hiệu lực ngày 01/7/2020 đã bổ sung thêm nhiều quyền, nghĩa vụ của viên chức. Đặc biệt, các quy định về hợp đồng làm việc của đối tượng này cũng có nhiều điểm mới.

Thêm trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc 21/02/2020

Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 sắp có hiệu lực vào ngày 01/7/2020 tới đây có bổ sung thêm nhiều quy định mới, mang lại quyền lợi cho viên chức. Trong đó có bổ sung thêm trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc.

Điều kiện viên chức chuyển sang công chức là gì? 30/06/2021

Theo quy định hiện hành, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập có thể được chuyển sang công chức nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Vậy điều kiện đó là gì?

Đang là viên chức có được thi tuyển công chức không? 12/02/2020

Công chức và viên chức đều là những người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị công lập. Vậy đang là viên chức có được thi tuyển công chức không?

4 quy định viên chức biệt phái nhất định phải biết 11/02/2020

Do yêu cầu nhiệm vụ, viên chức phải đến làm việc ở cơ quan, tổ chức khác trong một thời gian nhất định. Sau đây là 04 quy định liên quan đến viên chức biệt phái cần phải nắm rõ.

10 Nghị định về cán bộ, công chức, viên chức sắp hết hiệu lực 07/02/2020

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 69/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Sắp tới, viên chức vẫn được nghỉ hưu khi đang bị kỷ luật 19/12/2019

Ngoài nội dung về chế độ hợp đồng với viên chức, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi số 52/2019/QH14 còn có nhiều quy định mới về việc giải quyết viên chức đang bị kỷ luật.

Hàng loạt quy định liên quan đến cán bộ, công chức sắp sửa đổi 10/12/2019

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 27/11/2019.

Đang trong thời gian tập sự có được coi là viên chức không? 06/12/2019

Khi mới trúng tuyển, viên chức sẽ phải trải qua thời gian tập sự để làm quen với công việc. Vậy đang trong thời gian tập sự có được coi là viên chức không?

So sánh biệt phái giữa công chức và viên chức? 22/11/2019

Biện phái là việc làm thường xuyên dành cho công chức, viên chức. Vậy giữa hai đối tượng này, quy định về biệt phái có khác nhau không?

Viên chức công tác ở nhiều nơi có được hưởng trợ cấp thôi việc? 24/11/2019

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, nếu công tác ở nhiều nơi thì việc hưởng trợ cấp này của viên chức có gì khó khăn không?

Chuyển sang công chức, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc? 29/10/2019

Khi chấm dứt hợp đồng, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc trong một số trường hợp. Vậy viên chức chuyển sang công chức có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

7 trường hợp viên chức ngành văn hóa được xét thăng hạng 15/10/2019

Tại Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quy định chi tiết tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành văn hóa.