Tra cứu Công văn về Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 979 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
861

Thông báo 58/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

862

Công văn 80/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về chủ trương và cơ chế đặc thù triển khai dự án đầu tư xây dựng Cung thi đấu điền kinh trong nhà tại thành phố Hà Nội

863

Công văn 79/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3-2009 tại Việt Nam (AI Games 3-2009)

864

Thông báo 258/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về Dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3

865

Thông báo 247/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3

866

Công văn 1792/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc xin phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

867

Công văn 6567/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc Đề án tổng thể các hình thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân

868

Công văn 6428/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền phê duyệt dự án kết cấu hạ tầng thương mại

869

Thông báo 216/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về các giải pháp chỉ đạo điều hành giá cả, thị trường

870

Công văn 6142/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác chống hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm

871

Công văn 5940/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của BCĐ 127TW

872

Thông báo 201/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng về các giải pháp chỉ đạo điều hành giá cả, thị trường

873
874

Công văn 5723/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả đàm phán ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 19

875

Thông báo192/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Bộ Công Thương

876

Công văn 3997/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ghi hoá đơn khoản chiết khấu

877

Công văn 5429/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép đoàn khách du lịch Trung Quốc sử dụng xe ôtô vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ

878

Thông báo 173/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

879

Công văn 5048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp CP tháng 8 năm 2007 đối với lĩnh vực du lịch

880

Công văn 4895/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nợ cho vay chỉ định, kế hoạch Nhà nước sang cho vay thương mại