Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.905 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
01

Quyết định 678/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2023

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
03

Quyết định 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Quyết định 621/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm ảnh tại Lào

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
05

Quyết định 599/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan tại Bộ nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
06

Quyết định 600/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Quyết định 210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Kế hoạch 1365/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Quyết định 587/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
10

Quyết định 523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện ảnh và lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Quyết định 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Quyết định 562/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Quyết định 1466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
15

Kế hoạch 728/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Kế hoạch 1274/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
17

Kế hoạch 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Yên Bái năm 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Kế hoạch 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
19

Kế hoạch 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển du lịch Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Quyết định 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vự​c điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về