Văn bản Luật Văn hóa-Thể thao-Du lịch

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.969 văn bản: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
41

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2023

42

Quyết định 621/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm ảnh tại Lào

43
44

Công văn 704/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn Thành phố

45

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

46

Quyết định 599/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan tại Bộ nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

47

Quyết định 600/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023

48

Quyết định 210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình

49

Kế hoạch 1365/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

50

Quyết định 587/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

51
52

Quyết định 535/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Huế

53

Công văn 1011/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" năm 2023

54

Quyết định 487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ủy quyền phê duyệt một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

55

Quyết định 562/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

56

Quyết định 1466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội

57
58

Kế hoạch 1274/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

59

Kế hoạch 71/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tỉnh Yên Bái năm 2023

60

Kế hoạch 79/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển du lịch Thành phố Hà Nội năm 2023