VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 273 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  41

  Quyết định 345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  42

  Quyết định 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Mầm non Trúc Xanh, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  43
  44

  Quyết định 343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới, bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  45
  46

  Quyết định 305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Mẫu giáo Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  47
  48
  49

  Quyết định 212/QĐ/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2023

  50

  Quyết định 172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh năm 2023

  51

  Quyết định 143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  52
  53

  Quyết định 139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  54

  Quyết định 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi bằng nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023

  55

  Quyết định 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định việc tiếp công dân của cơ quan trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và việc tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  56

  Quyết định 123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  57

  Quyết định 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  58

  Quyết định 90/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Tiểu học Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  59

  Quyết định 89/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2022

  60