VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 270 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  21

  Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

  22

  Quyết định 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  23

  Quyết định 542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố mới Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  24

  Quyết định 536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Tiểu học Tân Hùng A, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  25
  26

  Quyết định 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  27

  Quyết định 479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  28

  Quyết định 481/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Thành phố Trà Vinh

  29

  Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

  30

  Quyết định 458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm, bảo trợ xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  31

  Quyết định 451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở B An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  32

  Quyết định 450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  33

  Quyết định 449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  34

  Quyết định 452/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Tiểu học Long Hiệp A, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  35

  Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

  36

  Quyết định 344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  37

  Quyết định 347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương

  38

  Quyết định 345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Trung học phổ thông Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  39

  Quyết định 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Mầm non Trúc Xanh, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

  40