VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 500 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  21
  22

  Quyết định 11/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  23

  Quyết định 1096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Trà Vinh

  24
  25

  Quyết định 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xếp hạng Bệnh viện Y Dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

  26

  Quyết định 1072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  27

  Quyết định 1060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Đề án Phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  28

  Quyết định 1052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  29

  Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  30

  Quyết định 1045/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

  31

  Quyết định 1046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư

  32

  Quyết định 1035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc giao 279.165,1m2 đất, tọa lạc tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý

  33

  Quyết định 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thu hồi 279.165,1m2 đất, tọa lạc tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh của Hợp tác xã Phương Đông, do không còn nhu cầu sử dụng và có văn bản tự nguyện trả lại đất

  34
  35

  Quyết định 995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Khánh Phước, ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

  36

  Quyết định 970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

  37

  Quyết định 961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

  38

  Quyết định 960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Hội nghị và Nhà khách Trà Vinh

  39

  Quyết định 955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt công trình khai thác nước mặt Nhà máy nước sản xuất nước sạch Láng Thé Thành phố Trà Vinh

  40

  Quyết định 947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Trà Vinh