VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Có tất cả 453 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quy định
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh arow
  01

  Quyết định 898/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh: Di tích lịch sử Chùa Giác Ngộ, ấp Sa Văng, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

  02

  Quyết định 871/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Trà Vinh

  03

  Quyết định 849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê mô hình trình diễn kho lạnh thông minh của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  04

  Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  05

  Quyết định 819/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trường mầm non Hoa Hồng

  06

  Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, phê duyệt, khai thác Cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Trà Vinh

  07

  Quyết định 763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Đơn giá hoạt động thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  08
  09

  Quyết định 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Đơn giá dịch vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  10

  Quyết định 730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh

  11

  Quyết định 653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

  12
  13

  Quyết định 717/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi Dự án “Mở hộp đón niềm vui” do Tổ chức Samaritan’s Purse (SP-Mỹ) tài trợ

  14
  15

  Quyết định 708/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch dập dịch bệnh Dại chó trên địa bàn xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

  16
  17

  Quyết định 677/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Cải tạo nâng tiết diện dây phân pha từ ACSR240 thành 2ACSR240 từ Trà Vinh đi Duyên Hải (Duyên Trà)

  18
  19

  Quyết định 601/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

  20

  Quyết định 600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh