VĂN BẢN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Có tất cả 350 văn bản UBND
Bộ lọc: Lọc nâng cao
Lĩnh vực tra cứu arow
Tình trạng hiệu lực arow

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản

Loại văn bản arow
 • Tất cả
 • Báo cáo
 • Chỉ thị
 • Chương trình
 • Công điện
 • Công văn
 • Đề án
 • Hướng dẫn
 • Kế hoạch
 • Kết luận
 • Nghị quyết
 • Phương án
 • Quyết định
 • Thông báo
 • Tờ trình
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh arow
  01

  Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  02

  Quyết định 13/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
  03
  04

  Quyết định 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Cơ cấu tổ chức Tải về
  05

  Quyết định 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền)

  Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng Tải về
  06

  Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành “Bộ đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  07

  Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

  Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức Tải về
  08

  Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  09
  10

  Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
  11

  Quyết định 41/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
  12

  Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ Quyết định 17/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tạm thời một số chính sách đặc thù tại các cơ sở bảo trợ xã hội

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  13

  Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  14

  Quyết định 36/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  15

  Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  16

  Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  17

  Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
  18

  Quyết định 2311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực Bảo vệ thực vật) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

  Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  19

  Quyết định 2227/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  20

  Quyết định 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phân cấp quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với người có công với cách mạng thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Chính sách Tải về