VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.687 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
1661

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Doanh nghiệp

Xác thực: 11/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1662

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác thực: 11/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1663

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Xác thực: 09/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
1664

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Xác thực: 26/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
1665

Văn bản hợp nhất 4621/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính

Xác thực: 12/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1666

Văn bản hợp nhất 4618/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Xác thực: 12/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1667

Văn bản hợp nhất 4620/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Xác thực: 12/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1668

Văn bản hợp nhất 4619/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Xác thực: 12/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1669

Văn bản hợp nhất 3809/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Xác thực: 21/05/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2017
1670

Văn bản hợp nhất 02/TTLTHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Xác thực: 20/05/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1671

Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định về việc ban hành Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Xác thực: 20/05/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1672

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự

Xác thực: 20/03/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1673

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Xác thực: 20/03/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
1674

Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BYT năm 2013 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Xác thực: 17/01/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
1675

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Điện lực

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1676

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Nghĩa vụ quân sự

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1677

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Luật sư

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1678

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1679

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế Thu nhập cá nhân

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1680

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý thuế

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi