VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.330 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Văn bản hợp nhất 60/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
22

Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
23

Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
24

Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
25

Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
26

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
27

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Xác thực: 05/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
28

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong các hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Xác thực: 05/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
29

Văn bản hợp nhất 44/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân

Xác thực: 05/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
30

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

Xác thực: 05/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
31

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

Xác thực: 03/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
32

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Xác thực: 03/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
33

Văn bản hợp nhất 5161/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 02/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
34

Văn bản hợp nhất 5160/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 02/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
35

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Xác thực: 29/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
36

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Xác thực: 29/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
37

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 22/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
38

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Xác thực: 22/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
39

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

Xác thực: 22/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
40

Văn bản hợp nhất 56/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

Xác thực: 21/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
Vui lòng đợi