Danh mục

VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.843 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Xác thực: 31/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
22

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTTTT năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy hoạch kho số viễn thông

Xác thực: 31/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
23

Văn bản hợp nhất 959/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 30/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
24

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Xác thực: 28/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
25

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Xác thực: 28/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
26

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Xác thực: 24/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
27

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Xác thực: 23/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
28

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất

Xác thực: 22/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2022
29

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Xác thực: 16/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
30

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Xác thực: 16/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
31

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Xác thực: 15/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
32

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử

Xác thực: 15/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2022
33

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2022 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Xác thực: 15/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
34

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Xác thực: 11/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
35

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Xác thực: 28/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
36

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Xác thực: 28/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
37

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp

Xác thực: 28/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
38

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Xác thực: 28/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
39

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xác thực: 28/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
40

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Xác thực: 28/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
Vui lòng đợi