VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.698 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
1641

Văn bản hợp nhất 14/QĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội

Xác thực: 05/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1642

Văn bản hợp nhất 2205/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Quyết định quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1643

Văn bản hợp nhất 2203/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1644

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
1645

Văn bản hợp nhất 2206/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định về cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1646

Văn bản hợp nhất 2207/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định về chống thư rác

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1647

Văn bản hợp nhất 2201/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Chính phủ về chống thư rác

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1648

Văn bản hợp nhất 2210/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số về dịch vụ chứng thực chữ ký số

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1649

Văn bản hợp nhất 2208/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Cước kết nối nội hạt đối với cuộc liên lạc đường dài liên tỉnh và liên lạc di động gọi cố định

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1650

Văn bản hợp nhất 2209/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1651

Văn bản hợp nhất 2204/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú và hoạt động trong nước của các cơ quan báo chí

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1652

Văn bản hợp nhất 2202/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Xác thực: 01/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1653

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện của các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 31/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
1654

Văn bản hợp nhất 12/NĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định về việc quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Xác thực: 25/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1655

Văn bản hợp nhất 2147/VBHN-BTTTT năm 2013 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xác thực: 24/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1656

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Di sản văn hóa

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1657

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Dân số

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1658

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1659

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Hải quan

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1660

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi