VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.698 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
1681

Văn bản hợp nhất 02/TTLTHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Xác thực: 20/05/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1682

Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định về việc ban hành Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Xác thực: 20/05/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1683

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Tố tụng dân sự

Xác thực: 20/03/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1684

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Xác thực: 20/03/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
1685

Văn bản hợp nhất 01/NĐHN-BYT năm 2013 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

Xác thực: 17/01/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
1686

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Nghĩa vụ quân sự

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1687

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Điện lực

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1688

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Luật sư

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1689

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống tham nhũng

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1690

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thuế Thu nhập cá nhân

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1691

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý thuế

Xác thực: 12/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1692

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Xác thực: 29/10/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1693

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thi đua, khen thưởng

Xác thực: 13/09/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1694

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

Xác thực: 12/09/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1695

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Xác thực: 12/09/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1696

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tổ chức Quốc hội

Xác thực: 07/08/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1697

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh về việc ưu đãi người có công với Cách mạng

Xác thực: 30/07/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1698

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống ma túy

Xác thực: 23/07/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi