VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.529 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
1341

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Chương trình giáo dục mầm non

Xác thực: 24/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2017
1342

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Xác thực: 12/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1343

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2016 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Xác thực: 24/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
1344

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2016 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

Xác thực: 21/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1345

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2015 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân tại các nước vùng lãnh thổ là thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1346

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCA năm 2015 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1347

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCT năm 2015 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Xác thực: 04/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1348

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV năm 2014 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xác thực: 22/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2019
1349

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2014 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quốc tịch Việt Nam

Xác thực: 10/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
1350

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch của Bộ Thương mại - Công an số 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10/05/2001 quy định việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

Xác thực: 09/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
1351

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị đinh về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Xác thực: 07/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1352

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân sinh con vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

Xác thực: 07/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2019
1353

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần

Xác thực: 07/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2019
1354

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Xác thực: 21/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1355

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Xác thực: 21/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1356

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ và quy định việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1357

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2013 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường"

Xác thực: 15/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1358

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2013 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Xác thực: 06/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1359

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT năm 2013 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Xác thực: 06/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1360

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

Xác thực: 20/03/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2017
Vui lòng đợi