VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.571 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
1361

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về việc phát triển và quản lý chợ

Xác thực: 23/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1362

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Điều lệ Trường Tiểu học

Xác thực: 22/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1363

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư về việc công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Xác thực: 20/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
1364

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

Xác thực: 17/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
1365

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Xác thực: 16/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
1366

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Xác thực: 15/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
1367

Văn bản hợp nhất 01/TTHN-BQP năm 2014 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định và hướng dẫn thi hành Điều 13, Điều 16 và Điều 35 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Xác thực: 13/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1368

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo bồi dưỡng của hợp tác xã

Xác thực: 08/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
1369

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan Nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Xác thực: 07/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
1370

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Xác thực: 07/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
1371

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính

Xác thực: 07/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1372

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Xác thực: 07/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
1373

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Xác thực: 06/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
1374

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về việc phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Xác thực: 06/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
1375

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Xác thực: 03/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1376

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phương thức bay Hàng không dân dụng

Xác thực: 03/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
1377

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng-an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông)

Xác thực: 02/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1378

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Xác thực: 31/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
1379

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính hợp nhất Thông tư về hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại Nhà nước

Xác thực: 30/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
1380

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2013 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra thoái hóa đất

Xác thực: 30/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
Vui lòng đợi