VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.330 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
1321

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Giáo dục đại học

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1322

Văn bản hợp nhất 678/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định về việc thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013

Xác thực: 02/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
1323

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Quyết định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
1324

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Xác thực: 17/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
1325

Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2014 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Xác thực: 11/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1326

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2014 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Xác thực: 22/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
1327

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Xác thực: 15/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
1328

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
1329

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về việc ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Xác thực: 25/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
1330

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt

Xác thực: 05/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
Vui lòng đợi