VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.568 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
1321

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Xác thực: 25/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1322

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Xác thực: 21/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1323

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Xác thực: 21/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1324

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thi hành Điều 4 Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Xác thực: 17/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
1325

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
1326

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1327

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
1328

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
1329

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
1330

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Xác thực: 14/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
1331

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ Trường mầm non

Xác thực: 13/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1332

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay

Xác thực: 12/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
1333

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

Xác thực: 11/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1334

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Xác thực: 10/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1335

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thủ tục giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam

Xác thực: 10/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1336

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/05/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Xác thực: 10/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1337

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Xác thực: 10/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1338

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2014 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ

Xác thực: 07/02/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
1339

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Xác thực: 27/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1340

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam

Xác thực: 27/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi