VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.529 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
1301

Văn bản hợp nhất 2162/VBHN-BLĐTBXH năm 2017 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Xác thực: 02/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
1302

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Xác thực: 14/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1303

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xác thực: 14/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1304

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2017 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội

Xác thực: 03/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1305

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2016 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

Xác thực: 20/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1306

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

Xác thực: 01/09/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
1307

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT-TS-KHĐT-TC-NHNNVN ngày 17/12/1998 của Bộ Thủy sản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu cá đánh bắt và tàu dịch vụ cho đánh bắt hải sản xa bờ

Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
1308

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen

Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
1309

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

Xác thực: 27/04/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
1310

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Xác thực: 30/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
1311

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
1312

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

Xác thực: 30/01/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1313

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ

Xác thực: 07/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
1314

Văn bản hợp nhất 5026/VBHN-BKHĐT năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Xác thực: 04/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
1315

Văn bản hợp nhất 5025/VBHN-BKHĐT năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

Xác thực: 04/08/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
1316

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Xác thực: 29/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
1317

Văn bản hợp nhất 37/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Xác thực: 29/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
1318

Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước

Xác thực: 04/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
1319

Văn bản hợp nhất 01/TTHN-BQP năm 2014 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định và hướng dẫn thi hành Điều 13, Điều 16 và Điều 35 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Xác thực: 13/01/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
1320

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành "Quy chế không lưu hàng không dân dụng"

Xác thực: 23/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
Vui lòng đợi