VĂN BẢN HỢP NHẤT

Có tất cả 1.571 văn bản hợp nhất
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
1281

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BGDĐT năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Xác thực: 25/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
1282

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Xác thực: 25/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1283

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2014 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Xác thực: 25/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
1284

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
1285

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng

Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
1286

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế cung ứng và sử dụng séc

Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
1287

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng

Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
1288

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng

Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
1289

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2014 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng

Xác thực: 24/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
1290

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định 30/2017/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch

Xác thực: 23/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
1291

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định 136/2017/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Xác thực: 21/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1292

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2017 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Xác thực: 21/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1293

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về quản lý giống thủy sản

Xác thực: 15/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
1294

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu

Xác thực: 14/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1295

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm

Xác thực: 14/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1296

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y

Xác thực: 11/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
1297

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về việc ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam

Xác thực: 07/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1298

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 12/2007/NĐ-CP ngày 17/01/2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Xác thực: 07/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1299

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Nghị định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân

Xác thực: 07/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
1300

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BCA năm 2014 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong Công an nhân dân sinh con vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

Xác thực: 07/04/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2019
Vui lòng đợi