Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

150.774 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Quyết định 387/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
42

Quyết định 1136/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
43

Công văn 2462/VPCP-NN tiền giải phóng mặt bằng Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
44

Báo cáo nhanh 452/BC-BYT cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 01/4/2021

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
45

Quyết định 458/QĐ-BTTTT Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền an toàn thông tin 2021 - 2025

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
46

Kế hoạch 361/KH-BGDĐT tập huấn giáo viên mầm non cốt cán

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
47

Công văn 2442/VPCP-CN triển khai thu phí đường bộ điện tử không dừng

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
48

Báo cáo nhanh 453/BC-BYT cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 04/4/2021

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
49

Công văn 2547/BYT-TB-CT kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư y tế phòng chống Covid-19

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
50

Thông báo 75/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
51

Công văn 881/BHXH-CSXH thực hiện BHXH bắt buộc với người làm việc tại UBND xã

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
52

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND Bắc Kạn quy mô công trình để cấp Giấy phép xây dựng

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
53

Quyết định 1817/QĐ-BYT Hướng dẫn tạm thời gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
54

Công văn 2444/VPCP-CN về dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
55

Quyết định 726/QĐ-UBND thủ tục hành chính Khoa học Công nghệ của Sở Nông nghiệp An Giang

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
56

Thông báo 203/TB-VP Hà Nội kết luận về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phiên họp số 101

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
57

Quyết định 446/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch chọn nhà thầu Cải tạo Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
58

Quyết định 550/QĐ-TTg đầu tư dự án xây dựng khu công nghiệp Hoa Lư, Bình Phước

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
59

Công văn 997/BTP-BTTP hướng dẫn Luật Giám định Tư pháp sửa đổi

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
60

Kế hoạch 91/KH-UBND tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
Vui lòng đợi