Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.200 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 1609/UBND-DA TP.HCM 2022 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
42

Công văn 3042/VPCP-KGVX 2022 triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
43

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND Hải Phòng Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
44

Quyết định 1254/QĐ-UBND Đồng Nai 2022 Bộ thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
45

Quyết định 778/QĐ-UBND Bạc Liêu 2022 Danh mục TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
46

Quyết định 796/QĐ-UBND Bắc Giang 2022 Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi lĩnh vực bưu chính

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
47

Công văn 22241/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 về chính sách thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
48

Quyết định 1534/QĐ-UBND TP.HCM 2022 Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
49

Công văn 22145/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
50

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND Tây Ninh quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
51

Quyết định 1011/QĐ-BTNMT 2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (2002 - 2022)

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
52

Quyết định 1427/QĐ-UBND Tiền Giang 2022 Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
53

Chỉ thị 07/CT-UBND Quảng Nam 2022 tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
54

Quyết định 1014/QĐ-UBND Bến Tre 2022 Danh mục 03 TTHC được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
55

Quyết định 1203/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan lớn

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
56

Quyết định 1202/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán dây

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
57

Quyết định 626/QĐ-BGTVT 2022 điều chỉnh đoạn tuyến QL 8 cũ tỉnh Hà Tĩnh thành đường địa phương

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2022
58

Kế hoạch 1591/KH-UBND TP.HCM 2022 tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho người dân

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
59

Kế hoạch 108/KH-UBND Yên Bái 2022 tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
60

Công văn 22148/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
Vui lòng đợi