Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

153.391 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 7630/BGTVT-VT tạo thuận lợi cho xe chở hàng hóa thiết yếu, đưa đón công nhân đi qua vùng dịch

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
02

Quyết định 2672/QĐ-UBND kiện toàn BQL mô hình thí điểm chuỗi thực phẩm an toàn tại TP HCM giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
03

Công văn 3140/BGDĐT-NGCBQLGD về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo với các trường phổ thông có nhiều cấp học

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
04

Quyết định 1475/QĐ-BTNMT Kế hoạch thực hiện đề án Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
05

Công văn 2502/UBND-NCPC TP HCM triển khai quy định trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
06

Công văn 2500/UBND-VX tham mưu triển khai Thông báo 145-KL/TU 2021

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
07

Công văn 5103/VPCP-CN xây dựng cầu nông thôn tại các khu vực khó khăn giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
08

Thông báo 204/TB-VPCP về công tác bảo đảm an toàn và vận hành xả lũ thủy điện Hòa Bình

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
09

Công văn 2495/UBND-VX TP HCM đề xuất đặc cách tốt nghiệp THPT 2021 cho thí sinh thi đợt 2

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
10

Công văn 5090/VPCP-CN ủy quyền cho các địa phương quyết định đầu tư một số tuyến quốc lộ

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
11

Công văn 5104/VPCP-CN chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án sân bay Long Thành

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
12

Quyết định 2201/QĐ-BVHTTDL Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức cuộc thi, liên hoan sử dụng NSNN

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
13

Công văn 5967/BYT-YDCT 2021 thu hồi Công văn 5944/BYT-YDCT

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
14

Công văn 5049/VPCP-KTTH về tiếp nhận xe ô tô cứu thương cho, tặng để phòng, chống dịch bệnh

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
15

Quyết định 2655/QĐ-UBND TP Hồ Chí Minh thành lập Tổ Tư vấn chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
16

Công văn 5063/VPCP-KTTH về chế độ bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
17

Công văn 5982/BYT-DP về việc sử dụng test nhanh kháng nguyên COVID-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
18

Thông báo 200/TB-VPCP về nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng Covid-19 trong nước

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
19

Công văn 5056/VPCP-KSTT đôn đốc thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
20

Công văn 4880/BKHĐT-TH hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
Vui lòng đợi