Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

150.775 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 565/QĐ-TTg 2021 thay đổi thành viên Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
02

Kế hoạch 900/KH-UBND giải pháp phát triển Chính phủ điện tử tỉnh Lai Châu năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
03

Kế hoạch 906/KH-UBND tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
04

Kế hoạch 899/KH-UBND triển khai dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
05

Kế hoạch 901/KH-UBND Củng cố hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Lai Châu đến 2030

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
06

Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
07

Kế hoạch 902/KH-UBND cải tiến hệ thống TCVN ISO 9001:2015 tại cở quan NN tỉnh Lai Châu năm 2021

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
08

Kế hoạch 1145/KH-UBND Kon Tum tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
09

Công văn 2639/BYT-TTrB tăng cường công tác phòng chống tội phạm

Lĩnh vực: An ninh trật tự; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
10

Công văn 400/UBDT-TTTT báo cáo triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019

Lĩnh vực: Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
11

Công văn 1000/SGDĐT-KTKĐ TP HCM thi tốt nghiệp THCS năm 2021 chương trình song ngữ tiếng Pháp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
12

Thông báo 70/TB-UBND Tập đoàn Nova Group báo cáo kế hoạch trồng cây xanh tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
13

Quyết định 14/2021/QĐ-UBND Quy chế quản lý tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Định hoạt động ngoài tỉnh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
14

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND Gia Lai phân cấp quản lý công trình thủy lợi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
15

Quyết định 754/QĐ-UBND thủ tục hành chính Lao động tiền lương tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
16

Quyết định 1612/QĐ-UBND thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
17

Công văn 495/SGTVT-TTr Lai Châu xử lý vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
18

Công văn 2501/VPCP-NN đóng mới tàu điều tra nghiên cứu tài nguyên môi trường biển

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
19

Quyết định 1826/QĐ-BYT Văn kiện Dự án Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
20

Công văn 83/TANDTC-KHTC thủ tục xử lý nhà đất trong hệ thống Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
Vui lòng đợi