Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
166.200 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Quyết định 590/QĐ-TTg 2022 Bố trí dân cư các vùng thiên tai, biên giới, hải đảo, khu rừng đặc dụng GĐ 2021 - 2025

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
22

Thông báo 147/TB-VPCP 2022 kết luận tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai Dự án CHKQT Long Thành

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
23

Quyết định 589/QĐ-TTg 2022 điều chỉnh đầu tư Dự án tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện-tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
24

Quyết định 16/2022/QĐ-UBND Quảng Nam Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
25

Quyết định 587/QĐ-TTg 2022 Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" GĐ 2021-2025

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
26

Quyết định 769/QĐ-TANDTC 2022 kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
27

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND Bắc Ninh cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2022
28

Quyết định 1691/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ

Ban hành: 18/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
29

Công điện 665/CĐ-BYT 2022 tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
30

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND Vĩnh Phúc Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
31

Quyết định 620/QĐ-UBND Hà Nam 2022 công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi và thay thế thuộc quản lý ngành Xây dựng

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
32

Chỉ thị 04/CT-TTg 2022 nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
33

Quyết định 779/QĐ-UBND Bạc Liêu 2022 Danh mục TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
34

Thông báo 145/TB-VPCP 2022 kết luận tại cuộc họp về rà soát danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phát triển KTXT

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
35

Kế hoạch 105/KH-UBND Cần Thơ 2022 đào tạo nghề cho Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
36

Quyết định 1226/QĐ-BYT 2022 Hướng dẫn điều chỉnh quy định sàng lọc, xét nghiệm người nghi nhiễm và thu dung điều trị người mắc COVID-19

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
37

Quyết định 1678/QĐ-UBND Thanh Hóa 2022 Danh mục TTHC thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2022
38

Công văn 1746/TCHQ-TXNK 2022 xác định trị giá đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
39

Quyết định 780/QĐ-UBND Bạc Liêu 2022 Danh mục TTHC mới ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2022
40

Công văn 3042/VPCP-KGVX 2022 triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý

Ban hành: 17/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2022
Vui lòng đợi