Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

153.391 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 4880/BKHĐT-TH hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
22

Công văn 8850/QLD-KD đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
23

Công văn 5063/VPCP-KTTH về chế độ bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
24

Công văn 2218/BHXH-TST về thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
25

Công văn 6006/BYT-TT-KT nâng cao công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
26

Công văn 5971/BYT-KHTC làm rõ Nghị quyết 48/NQ-CP và Nghị quyết 58/NQ-CP về chế độ trong phòng, chống COVID-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
27

Công văn 1017/TTg-NN về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
28

Quyết định 1391/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông Vận tải công khai dự án thu - chi ngân sách quý II năm 2021

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
29

Công văn 7821/VP-KT về hướng dẫn lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp TP Hà Nội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
30

Công văn 2386/UBND-ĐT biện pháp chống ùn tắc giao thông tại chốt kiểm soát ra, vào TP Hà Nội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
31

Công văn 11464/SYT-NVY Hà Nội tổ chức cách ly tập trung người về từ địa phương có dịch

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
32

Công văn 2382/UBND-KGVX 2021 kích hoạt khu cách ly tập trung trên địa bàn Hà Nội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
33

Công văn 2377/UBND-KT Hà Nội đảm bảo lưu thông, tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
34

Công văn 7838/VP-KGVX Hà Nội thực hiện Công điện 05/CĐ-LĐTBXH về hỗ trợ người gặp khó khắn do Covid-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
35

Báo cáo 1106/BC-BYT tình hình dịch COVID-19 và kết quả phòng, chống dịch tính đến 17h00 ngày 24/7/2021

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
36

Công văn 1020/TTg-NN về chuyển mục đích sử đất trồng lúa tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
37

Quyết định 3597/QĐ-BYT sửa đổi Quy chế tạm thời quản lý Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
38

Quyết định 242/QĐ-VKSTC Nội quy tiếp công dân của VKSND tối cao

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
39

Quyết định 510/QĐ-UBDT Danh mục dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
40

Công văn 1730/CĐSVN-TTATI xử lý xây dựng công trình trái phép tại tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
Vui lòng đợi