Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

139.639 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 2595/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai quy hoạch báo chí

Ban hành: 14/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

22

Quyết định 1047/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính

Ban hành: 14/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

23

Quyết định 1346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 14/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

24

Công văn 5046/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 13/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

25

Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Thông tư 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được đưa vào tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 13/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

26

Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 13/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

27

Công văn 2548/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg

Ban hành: 13/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

28

Quyết định 1122/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 13/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

29

Quyết định 1459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế

Ban hành: 13/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

30

Quyết định 1857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp

Ban hành: 13/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

31

Quyết định 1400/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 13/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

32

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 13/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

33

Quyết định 1564/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 và Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020

Ban hành: 13/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

34

Quyết định 1570/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật tại Bộ Công Thương

Ban hành: 13/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

35

Quyết định 1449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái

Ban hành: 13/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

36

Quyết định 1001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020

Ban hành: 13/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

37

Thông báo 238/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 12/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

38

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 11/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

39

Công văn 5670/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo về kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT

Ban hành: 11/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

40

Quyết định 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021

Ban hành: 11/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

Vui lòng đợi