Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

150.775 kết quả.
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 2055/BNN-TCTL thực hiện Công điện 369/CĐ-TTg về ứng phó xâm nhập mặn ĐBSCL

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
22

Quyết định 558/QĐ-TTg Chương trình hỗ trợ văn học nghệ thuật, báo chí 2021-2025

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
23

Công văn 398/UBDT-KHTC ý kiến với dự thảo xây dựng biên chế tỉnh Thanh hóa

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
24

Công văn 399/UBDT-KHTC góp ý dự thảo Thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
25

Công văn 2501/VPCP-CN đóng mới tàu điều tra nghiên cứu tài nguyên môi trường biển

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
26

Công văn 2044/BNN-VPĐP vận hành Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
27

Quyết định 274/QĐ-SGTVT Chương trình tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 của Sở GTVT Đắk Lắk

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
28

Công văn 1374/VP-KGVXNV Bình Thuận kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
29

Quyết định 1266/QÐ-BVHTTDL Việt Nam tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
30

Quyết định 1827/QĐ-BYT Dự án Sáng kiến ngăn chặn sốt rét kháng thuốc Artemisinin 2021-2023

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
31

Quyết định 1258/QĐ-BVHTTDL thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực điện ảnh

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
32

Thông báo 76/TB-VPCP về cấp bằng tốt nghiệp THCS cho học viên Học viện Múa VN

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
33

Công văn 2440/VPCP-CN triển khai Dự án xây dựng cầu Châu Đốc, An Giang

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
34

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước TP Hải Phòng

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
35

Công văn 2459/VPCP-KGVX về kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
36

Công văn 2447/VPCP-NN Chương trình bố trí dân cư các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo 2021-2025

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
37

Công văn 457/TTg-NN miễn tiền thuê đất dự án Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
38

Công văn 2489/VPCP-NN đóng mới tàu nghiên cứu tài nguyên môi trường biển

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
39

Thông báo 74/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng về phí nâng cấp đường HCM đoạn Pleiku

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
40

Quyết định 1821/QĐ-BYT phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
Vui lòng đợi