Tiêu chuẩn ngành

Có tất cả 421 văn bản Tiêu chuẩn ngành
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 362:2007 Cấp kỹ thuật đường sắt

Ban hành: 25/07/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
02

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 1013:2006 Hoa lily - Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
03

Tiêu chuẩn ngành 22TCN359:2006 Phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
04

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 198:2006 Công trình thủy lợi - Các công trình tháo nước - Hướng dẫn tính khí thực

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
05

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 836:2006 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng tylosin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
06

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 861:2006 Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng kháng sinh và dược liệu tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
07

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 868:2006 Thức ăn chăn nuôi - Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
08

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 188:2006 Công trình thủy lợi - Phun phủ kẽm kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 26/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
09

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-243:2006 Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz-25 MHz - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
10

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-236:2006 Thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
11

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-161:2006 Phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến cáp thông tin và các trạm thu phát vô tuyến - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 25/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
12

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006 Quy phạm trang bị điện - Phần I: Quy định chung

Ban hành: 11/07/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
13

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 690:2006 Giống ớt - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

Ban hành: 12/06/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
14

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 688:2006 Giống su hào - Khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng

Ban hành: 12/06/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
15

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 349:2006 Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp mới

Ban hành: 04/05/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2020
16

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 347:2006 Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới

Ban hành: 04/05/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2020
17

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 339:2006 Dụng cụ nổi cứu sinh

Ban hành: 05/01/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
18

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 63:1984 Quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường

Ban hành: 21/12/1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
19

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 363:2006 Phân bón - Phương pháp xác định lưu huỳnh tổng số

Ban hành: 2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2020
20

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 250:1998 Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương a-xít

Ban hành: 1998
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
Vui lòng đợi