Danh mục

Tiêu chuẩn ngành

Có tất cả 451 văn bản Tiêu chuẩn ngành
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Tiêu chuẩn ngành TCN 12:2007 Thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

Ban hành: 30/08/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
02

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 362:2007 Cấp kỹ thuật đường sắt

Ban hành: 25/07/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
03

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 88:2006 Quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng trám

Ban hành: 31/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
04

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 89:2006 Quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông

Ban hành: 31/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
05

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 198:2006 Công trình thủy lợi - Các công trình tháo nước - Hướng dẫn tính khí thực

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
06

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 195:2006 Thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
07

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 869:2006 Thức ăn chăn nuôi - Sắn khô - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
08

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 868:2006 Thức ăn chăn nuôi - Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
09

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 1013:2006 Hoa lily - Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
10

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 866:2006 Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu lạc - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
11

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 861:2006 Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng kháng sinh và dược liệu tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
12

Tiêu chuẩn ngành 22TCN359:2006 Phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
13

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 836:2006 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng tylosin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
14

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 354:2006 Tiêu chuẩn vật liệu nhũ tương nhựa đường gốc axít - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
15

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 1011:2006 Giống cà rốt - Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cà rốt

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
16

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 984:2006 Thức ăn chăn nuôi - Bột cá - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
17

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 832:2006 Quy trình chế biến bột xương làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
18

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 602:2006 Hữu cơ - Tiêu chuẩn về sản xuất nông nghiệp hữu cơ và chế biến

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
19

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 831:2006 Quy trình chế biến bột máu làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
20

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 865:2006 Thức ăn chăn nuôi - Khô dầu đậu tương - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 29/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
Vui lòng đợi