Tiêu chuẩn ngành

Có tất cả 439 văn bản Tiêu chuẩn ngành
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 185:2006 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng riêng của đá

Ban hành: 25/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
42

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 186:2006 Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi

Ban hành: 25/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
43

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 183:2006 Đá xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn mẫu thí nghiệm

Ban hành: 25/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
44

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-255:2006 Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng - Phương pháp đo mức phơi nhiễm điện từ

Ban hành: 25/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
45

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-254:2006 Công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật

Ban hành: 25/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
46

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 356:2006 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime

Ban hành: 19/12/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
47

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 351:2006 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ chịu uốn của tà vẹt bê tông cốt thép

Ban hành: 20/10/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
48

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 171:2006 Thành phần, nội dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi

Ban hành: 17/10/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
49

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 745:2006 Chè - Quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống chè

Ban hành: 10/10/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
50

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 165:2006 Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình công trình đê điều

Ban hành: 14/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
51

Tiêu chuẩn ngành TCN68-248:2006 Thiết bị trạm Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
52

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-247:2006 Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
53

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-251:2006 Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
54

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-253:2006 Dịch vụ điện thoại VoIP - Tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
55

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-186:2006 Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
56

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-218: 2006 Dịch vụ truy nhập internet gián tiếp qua mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ kết nối internet - Tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
57

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-252:2006 Thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
58

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-250:2006 Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
59

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-176:2006 Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
60

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-249:2006 Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 05/09/2006
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
Vui lòng đợi